Liigu sisu juurde

Kui soovite, et patsiendid oleks koostöövalmid, siis käskimine pole kaugeltki ainus võimalus. Like the day before I decided to leave the official camping site behind and walk additional 2 kilometers to Alpamayo base camp. Hirmust, elevusest, abitusest, ma isegi ei tea. They were looking down, walking fast, but determined and knowingly towards their destination. Kesklinnatänavatel sagivad reisibüroosid otsivad alpinistid, odavat matkavarustust soetavad seljakotirändurid ja suveniiriputkasid külastavad turistid. Stones were covered with a thin veil of snow, it had started to melt and mix with water that was dripping down from cliffs.

Lisaks sellele tuleb teha ka palju muid kliinilisest seisukohast hädavajalikke asju. Oleme kuulnud esmatasandi tervishoius tegutsevate inimeste probleemidest, pettumusest ja praktilises töös ette tulevatest takistustest: Ma räägin ja räägin neile, mida teha, aga nad lihtsalt ei tee seda. Minu töö on neile faktide edastamine ja see on kõik, mis ma teha saan. Nende inimeste elu on keeruline ning ma mõistan, miks nad suitsetavad.

Ma ei ole nõustaja ma diagnoosin ja Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid haigusi. Mõned mu patsiendid eitavad täielikult tegelikku olukorda. Me jõudsime järeldusele, et nende keeruliste olukordade lahendamisel, kuhu patsiendid on sattunud, on pühendunud suhtumine ja kaastunne eriti oluline. Kui me motiveerivast intervjueerimisest kirjutamist alustasime, pidasime silmas nõustajaid ning keskendusime alkoholi ja narkootikumidega seotud probleemidele.

Patsientidel, kellega me tegelesime, olid tõsised käitumise muutmisega seotud probleemid ning nende elud olid tihti ummikusse jooksnud.

Joomise või narkootikumide tarvitamise hävitavatest tagajärgedest hoolimata oli patsientide 9 10 vastuoluline suhtumine muutumisse silmatorkav. Taipasime üsna ruttu, et heitlike inimeste puhul pole manitsemine, vaidlemine ja hoiatamine tulemuslik. Aja jooksul töötasime välja pehmema lähenemise, mida tuntaksegi motiveeriva intervjueerimise nime all. Keskendume sellele, kuidas aidata inimestel käitumise muutmist sõnastada ja tõrjuda käitumise muutmisega seonduvaid kõhklusi, kasutades tööriistana nende oma siseveendumust, energiat ja pühendumist.

Tõesti, pinged ja vastuoluline käitumine muutuste suhtes pole sugugi omased ainult sõltuvusolukordadele, vaid inimeseks olemisele üldse. Suur osa tänapäeva tervishoiust aitab patsientidel toime tulla pikaajaliste probleemidega, kusjuures lõpptulemus on olulisel määral mõjutatav eluviiside muutmisega.

Sellele vaatamata osutavad patsiendid tihti vastupanu heasoovlikele püüetele veenda neid käitumist muutma. Tervishoiutöötaja sekkumisvõimalustel on kindlasti piirid, kuid samas on muutustel suur potentsiaal. Kindlasti on parem, kui seesmine põhjendus käitumist muuta tuuakse inimeses esile, mitte ei suruta seda väljastpoolt peale. Käitumise muutmist puudutavatel inimlikel, lugupidavas toonis ning sisendusjõulistel vestlustel on kahtlemata oluline koht paljude tervishoiuasutuste töös.

Mõne aasta jooksul ilmus terve rida publikatsioone motiveeriva intervjueerimise kasutamisest hüpertoonia, diabeedi, rasvumise, südamehaiguste, raviskeemist kinnipidamise ning terve rea psühhiaatriliste ja psühholoogiliste probleemide käsitlemisel.

Praeguseks on motiveeriva intervjueerimise valdkonnas tehtud üle pistelise kliinilise uuringu ning sel teemal avaldatud kirjutiste hulk kahekordistub iga kolme aasta tagant vt Nüüdseks oleme õpetanud motiveerivat intervjueerimist laiale kasutajate ringile. Seda kasutavad perearstid, seda rakendatakse südame- ja kognitiivses taastusravis, neerumeditsiinis, diabeedi ravis, füsioteraapias, füüsilise treeningu nõustamisel, hambaravis, Magamine kohu kaalulangus tervise nõustamisel, vokaal- ja kõneteraapias ning rahvatervise edendamisel.

Meie põhieesmärgiks on olnud leida tervishoiutöötajate jaoks viis, kuidas nad saaksid motiveeriva intervjueerimise elemente kasutada igapäeva kliinilise praksise virr-varris. Kartuses, et motiveeriva intervjueerimise tuumikidee lahjeneb ja lihtsustub tundmatuseni, me peaaegu et hoidusime sellele raamatule viitamast.

Raamat kirjeldas põgusalt mõningaid kasulikke ja praktilisi strateegiaid, paljud neist välja arendatud kasutamiseks tervishoiuasutustes. Strateegiad toetusid motiveeriva intervjueerimise põhilisele fookusele, heale kontaktile patsiendiga, mis aitab tal käitumise muutmisega seonduvaid kõhklusi mõista ja neid lahendada. Uurijatemeeskonnad käisid sama rada, nad arendasid ja testisid motiveerivast intervjueerimisest lähtuvaid mugandusi, mis hõlmasid paljusid erinevaid olukordi 10 11 ja probleemseid valdkondi.

Kõigi muganduste taga oli sama idee muutuste tegemiseks tuleb patsiendis endas peituv motivatsioon esile kutsuda. Meie raamat on uus süntees sellest, kuidas tuua motiveeriva intervjueerimise idee igapäevasesse tervishoiupraktikasse. Vähestel tervishoiutöötajatel on aega, vajadust või kalduvust nõustajaks hakata. Meie eesmärk on motiveeriva intervjueerimise meetodist edastada täpselt nii palju, et see muutuks tervishoius ligipääsetavaks, õpitavaks, kasulikuks ja tõhusaks.

Oleme püüdnud tabada selle lähenemisviisi olemust võõrana kõlavast tehnilisest žargoonist abi otsimata. Siin raamatus kasutame juhendamise kujundit. Meie meelest kasutatakse juhendavat stiili igapäevaelus pidevalt teiste aitamiseks, eriti aga inimeste käitumise muutmiseks või uute oskuste õpetamiseks. Me kõrvutame seda kahe teise igapäevase suhtlemisstiiliga käskimise ja kaasaminemisega.

Tervishoiupraktikas on hakanud domineerima käskimine, täpselt nagu ndatel ja ndatel aastatel sõltuvusravis, sealjuures samade ettearvatavate probleemide ja piiravate asjaoludega. Tänapäeva tervishoiu kiires tempos läheb Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid juhendamise kunst tihti kaduma. Mõned leiavad, et tänapäeva tervishoius polegi sellele enam kohta.

Meie aga usume, et kui aega on vähe ja käitumise muutus on elulise tähtsusega, siis kõige tõenäolisemalt annab just juhendav stiil nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate jaoks paremaid tulemusi.

Sellest lihtsast lähtepunktist saab alguse märkimisväärne hulk treeningu- ja praktikaideid. Motiveeriv intervjueerimine on harjumuspärase juhendamisprotsessi edasiarendatud vorm. Oskuslik kasutaja suudab käskiva, juhendava ja kaasamineva stiili vahel vastavalt patsiendi vajadustele paindlikult ümber lülituda. Teiste sõnadega, motiveeriv intervjueerimine ei muuda, vaid pigem täiendab teie juba väljakujunenud suhtlemisoskust.

Seda meetodit saate treenida ja täiustada kogu praktika ja terve elu jooksul teil on võimalik õppida seda oma patsientidelt. Kui te teate, millele kuulates tähelepanu pöörata, muutub iga patsiendi konsulteerimine õppetunniks, mis annab teile tagasisidet, kuidas te hakkama saate.

Kui te meie raamatu lugemise lõpetate, pole te veel motiveerivas intervjueerimises kasutatava juhendava stiili asjatundja.

Kuid kui oleme raamatu hästi kirjutanud, oskate motiveeriva intervjueerimise peensuseid edaspidi ise oma patsientidelt õppida. Esimeses osas alustame ülevaatega motiveerivast intervjueerimisest, selle tõendusbaasist ja küsimusest, kuidas motiveeriv intervjueerimine mahub laiemasse tervishoiukonteksti.

Seejärel kirjeldame kolme suhtlemisstiili: käskivat, juhendavat ja kaasaminevat ning kolme põhioskust: küsimist, teavitamist ja kuulamist.

Teises osas selgitame, kuidas neid oskusi motiveeriva intervjueerimise juhendavas stiilis täiustada ja kasutada. Kolmandas osas esitame praktilisi näiteid ja juhiseid, kuidas motiveerivat intervjueerimist praktikas kasutades ennast kindlalt 11 12 tunda ja kuidas oma oskusi täiendada. Viimane peatükk väljub individuaalkonsultatsiooni piiridest ja uurib, kuidas keskkond võiks aidata kaasa tervisekäitumise muutumisele.

Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press. Miller, W. Motivational interviewing 2nd ed. Rollnick, S. Health behavior change: A guide for practitioners. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone.

Parim koht Sleimming Shapewear Kaalulangus Slimming Patch Review

Neid on liiga palju, et kõiki nimepidi loetleda, aga nad kõik on aidanud meie mõtlemises ja arusaamades selgust luua. Inspiratsioon ja nõuanded kolleegidelt motiveeriva intervjueerimise treenerite võrgustikus MINT on olnud meile pidevalt toeks.

Neile iseloomulikult külvasid nad meid elavas diskussioonis ideedega üle, kui me kokkusaamistel ja elektroonilises kirjavahetuses küsimusi esitasime. Jeff Allison ja Gary Rose aitasid meil treeningute ja arutelude kaudu selgust luua kolme stiili raamistiku sisus ja piirides. Tagasiside ja soovitused Tom Barthilt ja Pip Masonilt rikastasid Ralf Demmel söötis meile ette materjale vanematoetusstruktuuri kohta, Michael Robling panustas oma aega ja kogemust diabeedi ravi puudutavatesse diskussioonidesse ning Clare Lane, Linda Speck ja Adrienne Cook andsid meile tagasisidet südamerehabilitatsioonist ning selge ülevaate oma püüetest muuta tervishoiuteenuste pakkumise kultuuri.

Peter Prescott ja Carolina Yahne kirjutasid meile rohkem kui korra lootuse väljendamise põhimõtetest ja praktikast. Vestlused Valerie Dougalliga tarkvaraarendusmaailmast aitasid tohutult kaasa arusaamisele, kuidas ideid õppijatele kättesaadavaks teha.

Walkerit, Anne E. Kazakit ja Sheila K. Stevensit nende abi eest käsikirja retsenseerimisel. Meie pered on meid väga palju aidanud. Täname Sheilat, Kathyt ja Judithit, kes meile kirjutamisel toeks olid, ning Jackob Rollnicki, kes tõstis esile kõrgendatud emotsionaalsuse rolli motiveerivas intervjueerimises end kodus muuta üritavate inimeste aitamisel nimesid mainimata.

Julian Rollnick uuris hoolega iga sõna ja pakkus hindamatut nõu ja julgustust. Lõpuks täname oma toimetajaid Guildford Pressis, Jim Nageotte i ja Barbara Watkinsit, nende tõeliselt asjatundliku abi eest käesoleva raamatu ülesehituse ja sisu vormimisel.

Tervislikum rasva poletamine sooki Keva Slimming Oil Review

Nakkushaiguste edukas ravi 2 kivi kaalulangus 6 nadala jooksul ennetamine pikendas inimeste eluiga märgatavalt. Traumaatilised vigastused, mis kunagi lõppesid surmaga või püsiva töövõimetusega, on nüüd ravitavad. Mitmeid elundipuudulikkuse juhtumeid saab lahendada dialüüsi, siirdamise või operatsiooniga. Tervishoiu suutlikkuse seisukohast vaadates peaks arenenud riikide elanikkond olema tervem kui kunagi varem.

Ometi näeme märke sellest, et tänapäeva noored täiskasvanud võivad olla moodsa ajaloo esimeseks põlvkonnaks, kes on vähem terved kui nende vanemad. Hingamisteede haigused ja vähk, diabeet ja rasvumine, südame- ja maksahaigused ning mõned psühholoogilised probleemid nagu depressioon on kõik otseselt seotud tervisekäitumise ja eluviisidega. Enamik tõbedest, mis sunnivad inimesi konsulteerima tervishoiutöötajatega näiteks arstide, hambaarstide, meditsiiniõdede, kiropraktikutegaon suures osas ennetatavad või kõrvaldatavad tervisekäitumise muutuste kaudu.

Arengumaades ning kõikjal suurlinnade agulites on inimesed lisaks kehvadele elutingimustele hädas ka üldiselt raskete oludega ja see ohustab nende tervist. Nad küsivad sageli oma raskes olukorras kus pea alati tekivad ka ühesugused tervisemured tervishoiutöötajatelt nõu, ja nad arvavad, et tervis on miski, mis on nende endi kontrolli alt väljas.

Kuid ka siin on käitumise muutmisel oluline mõju paljudele terviseriskidele alates suitsetamisest, liigsest alkoholitarbimisest ja halvast toitumisest kuni vee puhastamiseni, imikute toitmise tavadeni ning nakkushaiguste ennetamiseni.

Seega on raske ette kujutada tervishoiuasutust või -eriala, kliinilist diagnoosi või tervishoiuprobleemi, mille puhul muu- 19 20 tus patsiendi käitumises ei lisaks potentsiaalselt olulist panust haiguse ennetamisse, ravisse või tervise säilitamisse. Kuid enamik arstiabi otsivatest inimestest näib ikka eelistavat meditsiinilist ravi. Nad Teiste sõnadega, ükskõik kui halvasti nad iseennast ka ei kohtleks, vastutus nende ravimise eest peaks lasuma konkreetsel arstil, õel või tervel tervishoiusüsteemil.

Kui olete arst, meditsiiniõde, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja, hambaarst, hambahügienist, dietoloog, podiaater, nõustaja, tervisepsühholoog või ka mõne muu valdkonna tervishoiutöötaja, tuleb teil ühe tavalise tööpäeva jooksul pidada ilmselt palju vestlusi käitumise muutmise teemadel.

Aga kuidas tervishoiutöötaja ikkagi peaks sellele teemale lähema? Kas ta peaks: Selgitama, mida patsientidel tuleks oma tervise huvides teistmoodi teha?

Nõustama ja veenma neid oma käitumist muutma? Hoiatama neid, mis juhtub siis, kui nad oma harjumusi ei muuda? Võtma aega ja selgitama neile, kuidas oma käitumist muuta? Saatma nad spetsialisti juurde? Meie raamat on kirjutatud selleks, et aidata läbi viia tulemuslikke vestlusi patsientidega nende käitumise muutmise üle.

Eelkõige kirjeldatakse delikaatset nõustamisvormi, mida tuntakse motiveeriva intervjueerimisena MIning mis on tunnistatud tõhusaks mitmesugustele arvukatele tervisekäitumise muutmistele kaasa aitamises.

MI on kliiniline meetod, mida kirjeldati esimest korda aastal ning mis loodi algselt lühisekkumiseks alkoholiprobleemidesse, kuna sel puhul on patsiendi motivatsioon tavaliseks muutumist takistavaks asjaoluks. Alates ndatest aastatest hakati MI-d proovima ka muude terviseprobleemide, eelkõige krooniliste haiguste puhul, kus käitumise muutmine on olukorra lahendamise võti ja patsiendi motivatsioon on tavaliseks ületamist nõudvaks takistuseks.

On tehtud edukaid MI uuringuid südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi, toitumise, hüpertensiooni, psühhoosi ja hasartmängusõltuvuse kontrolli all hoidmiseks ning HIV-nakkuse ravis ja ennetuses. MI kliinilisi Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid on avaldatud paljude käitumise muutmise probleemide kohta.

MI aktiveerib patsiendi enda motivatsiooni oma käitumist muuta ja ravist kinni pidada. Tavaraviga võrreldes on MI-ga kokku puutunud patsientide puhul erinevates kliinilistes uuringutes leitud, et patsiendid alustavad ravi suurema tõenäosusega, peavad raviskeemist kinni ja viivad ravi ka lõpule, nad käivad tõe- 20 21 näolisemalt järelkontrollil, soostuvad jälgima oma veresuhkrutaset ja tõhustama glükeemilist kontrolli, suurendavad kehalist koormust ning puu-ja köögiviljade tarbimist, vähendavad naatriumi tarbimist, MI aktiveerib patsiendi enda motivatsiooni oma käitumist muuta ja ravist kinni pidada.

But who am I?

Muidugi ei ole MI mingi imerohi, mitte kõik uuringud ei ole positiivsete tulemustega ning mõju ulatus on olnud väga erinev. See tegemine võib tähendada ravimi regulaarselt võtmist, kõndimisraami kasutamist, hambaniidi tarvitamist, toidusedeli muutmist, füüsilist treeningut või muud sarnast. See võib hõlmata ka tervisele kahjulike tegevuste näiteks suitsetamise, rohke alkoholitarbimise, narkomaania, ületöötamise või rämpstoidu söömise vähendamist või neist loobumist.

Erinevate meditsiinivaldkondade lõikes laieneb arutluse alla tulevate tervisekäitumise muutuste ulatus oluliselt, puudutades näiteks ka selliseid teemasid nagu patsiendi jalatsid diabeedi korralvedelikutarbimine neeruhaiguste puhulkondoomi kasutamine, arsti vastuvõtule minek, kuuldeaparaadi kasutamine ja nii edasi. Käesoleva raamatu eesmärke silmas pidades ei pruugi tervisekäitumise väga range määratlemine olla vajalik.

Kui tundub, et patsiendil ei ole motivatsiooni muutuda või kuulda võtta meditsiinitöötaja mõistlikku nõuannet, eeldatakse sa- Käitumise muutmisest saab vestlusteema konsultatsiooni käigus, kui teie patsiendid kaaluvad koos teiega, kas oleks võimalik nende tervise huvides midagi teistmoodi teha.

Kui tundub, et patsiendil ei ole motivatsiooni muutuda või kuulda võtta meditsiinitöötaja mõistlikku nõuannet, eeldatakse sageli, et viga on patsiendis ning et teha pole midagi. Need eeldused on tavaliselt ekslikud. Keegi ei ole täielikult mittemotiveeritud.

Meie raamat lähtub eeldusest, et See, kuidas te räägite patsientidega nende tervisest, võib oluliselt mõjutada patsientide isiklikku motiveeritust käitumist muuta.

See, kuidas te räägite patsientidega nende tervisest, võib oluliselt mõjutada patsientide isiklikku motiveeritust käitumist muuta. Meil kõigil on eesmärgid ja püüdlused. On võimalik väga häid tulemusi saavutada ning oma patsientide tervisele väga pikaajalist mõju avaldada. Mida peaks tegema, kui patsiendid vajavad käitumise ja eluviiside muutust? Pigem on see meisterlik kliiniline stiil, mille abil patsiendis esile tuua tema enda motivatsioon muuta oma tervise huvides käitumist.

See hõlmab rohkem juhendamist kui juhtimist, pigem tantsimist kui maadlemist, kuulamist vähemalt sama palju kui rääkimist. Vaimsust saab kirjeldada kui koostööl põhinevat, esilekutsuvat ja patsiendi autonoomiat austavat. Koostööl põhinev. MI põhineb patsiendi ja arsti koostööl ning partnerlusel. Tavaliselt on konsultatsiooni aluseks patsiendikeskne kliiniline nõustamine, MI aga tegeleb eriolukorraga, kus patsiendi käitumise muutumine on otseselt vajalik.

Ebavõrdse võimusuhte asemel, kus arst kui ekspert annab passiivsele patsiendile järgimiseks juhiseid, toimub siin aktiivne koostööl põhinev vestlus ja ühiste otsuste tegemise protsess. See on eriti oluline tervisekäitumise muutmisel, sest lõppkokkuvõttes on ainult patsient see, kes muutusi teha saab. Sageli näib, et tervishoid tegeleb patsiendile millegi sellise andmisega, mis tal puudub, olgu see puuduv siis ravimid, teadmised, arusaam või oskused.

MI, vastupidi, püüab patsientides esile kutsuda midagi, mis neis juba olemas on, aktiveerida muutuste tegemiseks nende endi motivatsiooni ja ressursse. Patsient ei pruugi olla motiveeritud tegema, mida te tahate, et ta teeks, kuid igal inimesel on oma isiklikud eesmärgid, väärtused, püüdlused ja unistused.

Osaliselt seisneb MI kunst tervisekäitumise muutmise ühendamises millegagi, millest patsient hoolib, tema isiklike väärtuste ja huvidega. Seda saab teha ainult patsiendi seisukohti mõistes 22 23 ning muutusteks vajalikke kaalutlusi ja põhjendusi temas esile kutsudes.

Patsiendi autonoomiat austav. MI nõuab teatud distantseerumist vestluse tulemustest mitte hoolimise puudumist, vaid pigem tõdemist, et inimesed suudavad ja peavad ise valikuid tegema. Arstid võivad teavitada, nõu anda, isegi hoiatada, kuid lõppkokkuvõttes on see patsient, kes otsustab, mida teha. Selle autonoomia tunnustamine ja austamine on peamine tervisekäitumise muutust hõlbustav element.

Inimesele on loomuomane, et ta hakkab vastu, Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid talle midagi peale sunnitakse või öeldakse, mida teha. Huvitaval kombel teeb muutused sageli võimalikuks just see, kui te tunnistate inimese õigust ja vabadust end mitte muuta. Need kolm omadust kirjeldavadki MI aluseks olevat vaimsust mõtteviisi, millest lähtudes alustada patsientidega vestlusi nende käitumise muutmisest.

MI, vastupidi, püüab patsientides esile kutsuda midagi, mis neis juba olemas on. Esiteks, suruda maha parandamisrefleks, teiseks, mõista ja õppida tundma patsiendi motivatsioone, kolmandaks, kuulata empaatiaga, ja neljandaks, jõustada patsienti, õhutada lootust ja optimismi. Suruge maha parandamisrefleks Inimestel, kes valivad abi andmisega seotud elukutse, on tihti väga tugev soov kõik maailma asjad korda seada, kõiki ravida, vaadata, et keegi haiget ei saaks ja et kõigil oleks hea olla.

Kui nad näevad kedagi valele teele pööravat, tahavad nad kohe käed laiali teele ette hüpata ja hüüda: Stopp! Pööra ümber! On olemas parem tee! See on kiiduväärt suhtumine ja ärgitab inimesi teiste huvides tegutsema.

Aga selliste omadustega inimestel muutub kiusatus teiste valikuid korrigeerida automaatseks, peaaegu refleksiivseks. Sellisel käitumisel võib olla paradoksaalne tagajärg. Põhjus ei ole selles, nagu 23 24 oleksid patsiendid ekslikud, tõrksad, laisad või kõige raskekujulisema eituse küüsis.

Veenmisele vastuhakkamine on pigem loomulik inimlik kalduvus. Eriti olukorras, kui inimesel on millegi suhtes vastakad tunded. Näiteks teavad alkoholiprobleemiga inimesed enamasti väga hästi, et nad joovad liiga palju ja et sellel on teatud kahjulikud tagajärjed.

Aga neile meeldib juua ning samas ei meeldi mõelda endast kui kellestki, kellel on probleem. Seega eelistavad nad suhtuda oma joomisesse kui suhteliselt normaalsesse tegevusse. Peaaegu iga probleemide küüsis napsitaja puhul, keda oleme ravinud, on ilmnenud, et ta suhtub ise oma joomisesse ambivalentselt. Vaadakem, mis juhtub, kui tervishoiutöötaja haarab kinni patsiendi sisemise argumendi heast küljest ning püüab patsienti õigele teele suunata. Kui ütlete: Minu meelest joote te liiga palju, te peaksite joomist Shake Tabeli kaalulangus või üldse maha jätma, püüab patsient vastuseks mõistagi asja teisest küljest näidata.

Nii hull see ka ei ole, ma saan täitsa hästi hakkama. Tekib kiusatus tõsta häält ning vaielda jõuliselt vastu, sest inimene on hädas ja käitumismuutusi on vaja. Patsiendi vastus on aga jälle etteaimatav. ARST: Teate, kui te otsustaksite rohkem liikuda, ei oleks see mitte Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid teie põlvele hea, vaid aitaks teid ka kaalus alla võtta ning tuju tõsta.

Liikumine teeb saledamaks, aitab paremasse vormi saada ning tõstab enesetunnet. Aga ma ei saa peast mõtet, et kui ma trenni teen ja mu põlv samal ajal valutab, isegi kui ma ainult ujun, teen ma põlvele veel rohkem kahju, ükskõik mida te ka igasugustest uurimustest räägite Patsiendi sisemise kimbatuse esitamine võiks osutuda teraapiliseks, kui poleks ühte teist, põhjalikult tõestust leidnud Me kipume uskuma seda, mida kuuleme ennast ütlemas. Mida rohkem patsiendid muutusega kaasnevaid takistusi sõnadesse panevad, seda kangekaelsemaks nad status quo säilitamisel muutuvad.

Kui te jätkate vestlust viisil, mis paneb patsienti status quo d kaitsma ja muutustele vastu vaidlema, võite muutuste toimumisele kaasa aitamise asemel tahtmatult nende toimumise tõenäosust hoopis vähendada. Kokkuvõtteks kui põhjendate muutuste vajalikkust, kuid samal ajal teie patsient on muutuste vastu ning põhjendab omalt poolt vastuolemist, siis olete sattunud valesse rolli. Olete kõik head argumendid endale võtnud. Hoopis patsient on see, kes peaks muutuse poolt Kaalulangus 15 nadalat rase esitama.

MI eesmärk on need argumendid patsiendis esile tuua ning see tähendab, et eelkõige on vaja endas alla suruda omadus, mis eraldi võttes tundub olevat hea asi nimelt parandamisrefleks. Nad tahavad ise hakkama saada, nad saavad aru, et seda on vaja, nad teavad, et nad peavad ja siis on see käes: Aga Siinkohal võib patsientide mõtlemine toppama jääda, kui te neid agast üle ei aita.

Õnneks on siin võimalik palju ära teha, alustades kasvõi järgmise juhtpõhimõttega. Mõistke patsiendi motivatsioone Muutuse käitumises vallandavad tõenäoliselt patsiendi enda põhjendused, mitte teie omad. Siit tuleneb teine juhtpõhimõte huvituge patsiendi huvidest, väärtustest ja motiividest. MI puhul tegutsetakse viisil, mis kutsub esile ja uurib patsientide arusaamu nende hetkeolukorrast ja viib nende motiivide muutumisele. See võib tunduda pikaajalise protsessina, kuid ei pea nii olema.

Kõike vajalikku on võimalik teha normaalpikkusega konsultatsiooni jooksul. Me usume, et piiratud konsultatsiooniaja jooksul saavutate paremaid tulemusi, kui küsite patsientidelt, miks ja kuidas nad tahaksid oma käitumises muutusi ellu viia, kui et ütlete neile lihtsalt, et nad peavad neid tegema.

Hoopis patsient on see, kes peaks käitumise muutmise põhjused välja ütlema, mitte teie. Täpsemalt pöördume teema juurde tagasi ja vastame küsimusele kuidas seda teha? Kuulake patsienti Piiratud konsultatsiooniaja jooksul saavutate paremaid tulemusi, kui küsite patsientidelt, miks ja kuidas nad tahaksid oma käitumises muutusi ellu viia, kui et ütlete neile lihtsalt, et nad peavad neid tegema.

MI hõlmab kuulamist vähemalt sama palju kui informeerimist. Arsti vastuvõtust eeldatakse harjumuspäraselt, et arst on see, kes teab vastuseid ning edastab need siis patsientidele. Sageli teil ongi vastused olemas ja patsiendid tulevad teie juurde just neid vastuseid saama.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS - PDF Free Download

Aga kui tegemist on käitumise muutmisega, on vastused tõenäoliselt hoopis patsiendil, ning nende ülesleidmine nõuab kuulamist.

Hea kuulamisoskus on keerukas kliiniline tehnika. See nõuab rohkem kui ainult küsimuste esitamist ja piisavalt kaua vaikimist, et patsiendi vastuseid kuulda.

Selle juurde kuulub ka empaatiline võime jälgida, et saaksite patsiendist õigesti aru, püüaksite ära mõistatada öeldu tähendusi oskus, mida ke le kaalulangus üksikasjalikumalt 5. Making the patsient your partner: Communication skills for doctors and other caregivers.

Westport, CT: Auburn House. Neljas MI juhtpõhimõte, jõustamine, on aidata patsientidel selgusele jõuda, kuidas nad ise saavad oma tervise heaks midagi ära teha. Taaskord, patsiendi enda ideed ja vahendid on siinkohal võtmetähtsusega. Teie küll teate, et korrapärane füüsiline treening on oluline, kuid just teie patsiendid on need, kes Patsient, kes on konsultatsiooni käigus aktiivne ning arutleb valjusti, miks ja kuidas muudatusi teha, võtab palju tõenäolisemalt selles osas hiljem midagi ka ette.

Sisuliselt saavad patsientidest teie konsultandid nende endi elu puudutavates asjades ning selles, kuidas kõige paremini käitumises muutusi saavutada. Teie tähtis roll on toetada nende lootust, et selline muutus on võimalik ja et nende tervis selle muutuse tulemusena paraneb.

Patsient, kes on konsultatsiooni käigus aktiivne ning arutleb valjusti, miks ja kuidas muudatusi teha, võtab palju tõenäolisemalt selles osas hiljem midagi ka ette.

Teie kui arst olete see ekspert, kes aitab patsiendil kaasata konsultatsiooni tema oma teadmised. Nõuab eeskujulikke oskusi, et konsultatsiooni käigus loetud minutite jooksul ning muude oluliste arstitoimingute kõrvalt rakendada tõhusalt MI võtteid ja julgustada patsienti oma tervisekäitumist muutma.

Tervishoiuvallas töötades ning olles aastate jooksul lugematuid kordi patsiente konsulteerinud, on meis välja kujunenud imetlus selle vilumuse taseme suhtes, mida paljud esmatasandi meedikud tegelikult iga päev üles näitavad. Selle raamatuga ei taha me loomulikul teel välja kujunenud oskusi ja vaistu millegi muuga asendada, vaid püüame pakkuda omapoolset abi, et toetada teie soovi ja oskusi aidata patsientidel muutuda.

Järgmistes peatükkides tuleb üksikasjalikumalt juttu sellest, kuidas MI sobitub tervishoiu tavalisse suhtlemisprotsessi. Me kirjeldame MI-d kui juhendamise viimistletud vormi. Räägime ka kolmest põhilisest suhtlemisoskusest, mis samuti kuuluvad tavapraksise Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid. Lõppeesmärk on aidata muuta MI teie igapäevase töö osaks. II osas selgitame, kuidas neid põhioskusi kasutada käitumismuutuste juhendamise huvides.

Teil on niigi vähe aega ja meie palume teil süveneda mitte ainult tehnilistesse küsimustesse, vaid rakendada ka uutmoodi mõtteviisi, mis aitaks teistel muutusi ellu viia. MI võib tunduda MI võib tunduda korraga nii lohutavalt tuttavana kui ka raskesti omaks võetavana. Erineb see täiesti sellest, mida te tavaliselt teete?

Vastus on ei. Käesoleva peatüki eesmärk on ühendada MI ja igapäevane tervishoiupraktika läbi kolme tavapärase tervishoius kasutatava suhtlemisstiili: käskimine, juhendamine ja kaasaminemine.

Hinnavaatlus - K-rauta hinnakiri

MI on juhendamise viimistletud vorm. Selles peatükis vaatleme ka kolme põhilist suhtlemisoskust: küsimist, teavitamist ja kuulamist. Iseenesest on need lihtsad põhioskused, kuid omavahel kombineerituna saavad neist tööriistad, mille abil saavutatakse tõhus või ebatõhus käskimine, juhendamine või kaasaminemine.

Ma teen nii iga päev. See on meditsiinitöötajate tavaline reaktsioon, kui neile esimest korda MI-d tutvustatakse. Ilmselt tulid nii mõnedki 1.

Näiteks rääkis patsient käitumise muutmisest konstruktiivselt ja teie osa vestluses ei nõudnud peaaegu mingit pingutust. Võib olla ei püüdnudki te üldse veenda patsienti midagi muutma. Teie roll oli tagasihoidlikum, rohkem toetav. Nagu kirjutas Tõepoolest, muutusteks vajaliku motivatsiooni patsientidest endist esile toomine pole ideena uus, nagu ka toetav lähenemine, mida me nimetame juhendamiseks.

MI on ehitatud just sellele alusele. Nagu üks kolleeg kunagi ütles: See meenutab rohkem tantsimist kui maadlemist.

Tegemist pole üksnes patsiendi suhtumise ja käitumise peegeldusega, vaid ka teie suhtumise eripäraga. Siin on tihe seos teie lähenemisega kogu käitumise muutmise teemale. Vahetage oma stiili ja konsultatsioon tundub kohe teistsugune. Mõiste stiil sobib hästi kirjeldama seda patsientide aitamise strateegilist lähenemisviisi.

Suhtlemisstiil viitab meie raamatus suhtumisele patsientide aitamisse ning sellele, kuidas te patsientidega räägite, mis omakorda iseloomustab teie suhteid nendega. Erinevaid suhtlemisstiile kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Juhendav stiil tundub eriti sobivat keerukate käitumise muutmist puudutavate vestluste puhul. Teised stiilid sobivad aga paremini mõnes muus olukorras.

polufenoolid poletavad rasva Parim viis rasva poletada oma bum

Toome siin mõned konkreetsed näited. Kujutage ette, et istute koos hea sõbrannaga ja räägite millestki, mis teda vaevab.

Kuidas poletada relvade rasva kiiresti Kaalulangus parast Quetiapiini

Ta ei suuda otsustada, kas jätkata suhet kellegagi, kellest ta on aastaid hoolinud. Sellel otsusel oleksid kaugeleulatuvad tagajärjed. Kuidas te reageerite? Üks võimalus on tähelepanelikult kuulata ja kaasa elada, kui ta oma lugu endast välja valab, otsida võimalust olla kaastundlik ja toetav, samal ajal kui sõbranna vaeb võimalusi, mida ta teha tahab. Kuulates ja püüdes tema läbielamisi mõista, aitate tal oma tundeid sõnastada ja neis selgusele jõuda.

JEKA JALUTAB – Astusin kodust välja ja kõnnin nüüd ringi

Te ei anna talle vastuseid. Oletame, et teil on siiski väga selge arvamus selle kohta, mida ta peaks tegema. Teine lähenemisviis oleks lähedase sõbrana anda talle selget ühest nõu.

Ütlete talle, kuidas te tema olukorda näete, annate otseseid soovitusi ning põhjendate oma seisukohti, lootuses aidata tal surnud punktist üle saada ning rõõmsama ja õnnelikuma elu poole liikuda. Sellise lähenemisviisi puhul ütlete hädasolijale otse, mida ta peaks tegema või vähemalt võiks teha ning aitate tal sellega probleemi lahendada.

Kolmas lähenemisviis mahub nende kahe vahele, ühendades endas mõlema parimad omadused. Te kuulate hoolikalt ja empaatiliselt, et sõbra raskeid valikuid mõista. Siis küsite, milliseid erinevaid lahendusi ta kaalub ja uurite koos iga võimaluse plusse ja miinuseid. Sekkute siin-seal ja räägite sellelt pinnalt, Lilly Humerope rasva kadu te teate oma sõbrannast või inimestest ja suhetest üldisemalt.

Kuid te annate endale aru, et see on tema elu ning suhtute austusega sellesse, et otsus on üksnes tema enda teha. Sedamööda, kuidas tekib selgus, aitate tal liikuda tema valitud suunas. Need kolm näidet vastavad nimetatud kolmele suhtlemisstiilile, mida käesolevas peatükis arutama hakkame kaasaminemine, käskimine ja juhendamine.

Kõik kolm on õigustatud ja olulised suhtlemisvõtted. Kõiki kolme kasutatakse igapäevaelus ning ka tervishoius ja igal stiilil on kontekst, kuhu ta sobib ja kus ta toimib kõige paremini.

Sellepärast ei anna me ühegi stiili sobilikkuse kohta hinnanguid. Me väidame hoopis, et probleemid tekivad siis, kui stiil ja ülesanne omavahel ei ühti. Kolme suhtlemisstiili võib kujutada sirgena, mille ühes otsas on kaasaminemine, teises otsas käskimine ning keskel on juhendamine. Teine võimalus on ette kujutada, et paiknete ringi keskel ning ulatute vabalt vastavalt vajadusele sobivat stiili kasutama vt joonis 2.

Iga stiil peegeldab teie muutuvat rolli kujunenud suhtes. Professionaali jaoks tähendavad need eeldusi, millele toetudes erinevates olukordades abiks olla. Kolm suhtlemisstiili. Head kuulajad meeldivad kõigile ning enamik inimesi usub, et nad on head kuulajad. Tõeliselt hea kuulaja hoiab oma arvamust tagasi, et teise poole läbielamisi täie tähelepanuga kuulata ja mõista.

Hea kuulamine ei tähenda õpetamist või juhtimist, nõustumist või vastu vaidlemist, veenmist või nõuandmist, hoiatamist või analüüsimist. Tegelik eesmärk on maailma nägemine ja mõistmine läbi teise inimese silmade. Kaasaminevas stiilis on kuulamine ülekaalus. Te tõepoolest lähete teise inimese mõtetega kaasa. Käitumise muutmise osas edastab kaasaminev stiil sõnumit: Ma ei taha sind muuta ega sulle midagi peale suruda.

Hinnavaatlus

Ma usaldan sinu enda tarkust ja lasen sul endal sulle sobival ajal ja sinu tempos asjas selgusele jõuda. Patsient, kes on teilt kuulnud just halbu uudiseid ning on nüüd pisarais, vajab, et kasutaksite kaasaminevat stiili. Sarnaselt aitab konsultatsiooni alguses lühidalt kaasamineva stiili kasutamine mõista patsientide sümptomeid ja seda, kuidas need sobituvad nende elu ja tervise laiemasse pilti.

Käskimine Käskiv stiil peegeldab hoopis teistsugused inimestevahelisi suhteid. Sellise lähenemisviisi puhul võtate juhtimise enda kätte vähemalt mõneks ajaks. See stiil viitab teadmiste, kogemuste, autoriteedi või võimu seisukohast ebavõrdsele suhtele. Mõnikord päästab selline lähenemine elusid.

Juht ütleb inimesele, mida teha, oma käsku põhjendades või põhjendamata jättes. Igapäevaelus vastutab juht tavaliselt selle Mõned sünonüümid käskimisele : juhtima, eest, et alluvad teeksid oma tööd korralikult, eest vedama, vastutust võtma, otsustab töö tulemuslikkuse üle ning kontrollib hästi või halvasti tehtud töö tagajärgi. On eesistujaks olema, reegleid kehtestama, valitsema, olemas muidugi ka teistsuguseid juhtimisstiile, kuid juhiks, mänedžeriks, juhendajaks või korraldama, määrama, kurssi hoidma, ette kirjutama, ütlema, ülemuseks olemisega käib kaasas selge käsuliin.

Käitumise muutmise osas annab käskiv suunda näitama, mõjutama, volitama, ohje enda kätte stiil edasi signaali: Ma tean, kuidas sa seda võtma, juhtimist üle võtma, probleemi lahendada saad.

  • Ubat Fat Burner
  • Out of fear, out of excitement, out of helplessness — I could not tell.

My small orange Marmot tent, standing somewhere four thousand meters above sea level did not feel like the most secure shelter in the middle of a midnight storm. But there was just one thought racing through my head — how well will the small metal pipe connecting two arches of my tent attract lightning.

  • Kaalulangus Kolhapur
  • Miller, sarja toimetajad Milleri ja Rollnicki klassikaks kujunenud raamat Motiveeriv intervjueerimine on motiveeriva intervjueerimise edaspidi MI muutnud erakordselt populaarseks töövahendiks, millega saavutatakse väga erinevaid positiivseid käitumismuutusi.

No-one could hear me scream, even if they would have stood just a few steps from my tent. Rain filled the whole world. The drops hitting Kiired salendamismeetodid tent were so heavy that I was waiting when will they tear through the fabric and flood the humble shelter. This was the first night of my four-day Santa Cruz trek. As the sleep was banished by the ongoing storm, my mind wandered back to Huaraz and why I decided to leave the comforts of the city behind and come hiking between the mountains that so temptingly gleamed from the distance.

The drive from Lima to Huaraz takes about eight hours. This journey will take you along the coast of Pacific Ocean to the desert, then through farmlands that locals have reclaimed from the sand towards deep arid canyons, and from there upwards towards the sky. There is a constant change of altitude and my ears were popping so often that I lost the count.

The drive itself is not that interesting. Found myself dozing off quite often in-between staring out the window. After a bumpy and cold night, the morning light drew back the curtain of mist and in distance the snowy peaks of Cordillera Blanca and Cordillera Huayhuash were revealed. I had reached the foothills of Andes and the excitement for discovering some of the highest peaks of this part the world was starting to kick in.

Huaraz is located on meters above sea level and there is only one city that is higher in Peru. Cordillera Blanca Entering the city was unceremonious. It was a grey, rainy, cold morning and the dusty dry season roads had turned into muddy paths that were walled by two-three stories high unfinished brick buildings.

First floors were filled with small shops, modest cafes and restaurants, dark workshops, and uninvitingly dusty staircases that were yawing out onto street.

People outside seemed reserved. They were looking down, walking fast, but determined and knowingly towards their destination. Every dry corner, shelter, eave was occupied by a homeless dog who sometimes was driven back in the rain by an angry word, broom, or a kick from a local.

November, Andean summer and the rainy season did not give the best theme for the introduction of the city. In and in Huaraz survived two tragic natural disasters. The first one happened when a small earthquake destroyed a dam up in the mountains and an avalanche of water, snow, stones, and broken trees wiped away the newest part of the city. On the 31st of May the biggest natural disaster of Peruvian history happened — 7. The avalanche that tumbled down from Cordillera Blanca was much more devastating than the one in Most of the Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid was destroyed in minutes and more than people lost their lives.

It was later confirmed that only 91 people in Huaraz survived. When the city was being rebuilt architects decided to get rid of narrow winding streets that during the disaster turned into death traps.

They were replaced with more open spaces. Wide boulevards were built, Kiire kaalulangus vaimne tervis created, and smaller squares added.

These places function as recreational spaces and increase safety of the city. However, the disasters still linger over the city like dark shadows. Unfinished houses, metal rods that poke out form buildings, bare brick walls, construction rubbish, and ruins remind everyone what happened here and give Huaraz a raw atmosphere. The storm had disappeared and clouds were dispersing in the morning sun. After assembling the camp and a short break to enjoy one of the more beautiful sunrises I turned my gaze upwards and started walking.

The decision to leave the main camping ground behind and stop further up in a less known place turned out to be great. It meant that last evening I had to take breaks after every ten meters, but now, fresh and ready I was so much closer to the highest point of the hike, Punta Union. The barely noticeable road meandered between large and clear melt water ponds and colossal boulders. The great granite walls forcefully reaching towards sky were silently passing me by.

Mornings in mountains are some of the more impressive moments in the world. Golden brown and yellow vegetation that swallow sunlight are a great contrast to blindingly white snowy peaks which reflect morning light as countless rays all over the valley. Between small soft clouds that hang in the air one can see bright blue glaciers. Being surrounded by these seemingly otherworldly sights I noticed that I had picked up some companions.

Two Andean condors were carried up by wind as I never noticed them flap rasva kadu retseptid sidrun wings. Higher I marched worse the weather turned and more difficult the trek became. The ground underneath my feet was getting more slippery. Stones were covered with a thin veil of snow, it had started to melt and mix with water that was dripping down from cliffs.

Setting one foot in front of the other was arduous and after every 5 to 10 minutes I had to take a break. During longer stops I filled my cheek with coca leaves and chewed these bitter herbs.

These plants are the best remedy for altitude sickness. They give you energy, relieve head- and muscle aches, ease breathing, and help in many more ways.

Locals wear beautifully sown bags around their necks that are filled with dried coca leaves. Dried coca leaves are usually chewed but you can also drop them in hot water and brew a tasty tea out of it. While hiking the mountains it is possible to come across moments that can only be explained through the feeling, they stir in you. The same moment when your heart swells in fantasy movies, when there is a large spanning shot of the subject in the landscape.

These moments are rare to happen, but when they do, it hits you with a force incomparable. As I was reaching next plateau and expecting next ascent after that I realized, I had made it to the highest point of my journey, Punta Union at meters above sea level. Pressing through a narrow saddle shaped opening a beautiful vista opened up into the nature beyond. This green brown valley was like a massive cathedral nave whose high crude walls were crowned by some of the most spectacular peaks in the world: Alpamayo, Santa Cruz, and the famous Paramount Pictures mountain, Artesonraju.

The soft carpet-like mountain vegetation felt good as I let my eye wonder into the distance. To put it into words is even harder. However, I might try by explaining how I felt at that moment. Here, lying on your back and leading your hand across the peaks towards the sky, anxiety and fear fused with inspiration, awe, and childish happiness.

It was difficult to breathe, not only because I was on meters above the sea level or because I had just finished a difficult pass, but also because the impression of the surrounding nature. For thousands of years these sharp peaks had pushed upwards with unrestrained force but now, resting next to them they looked calm and silent. I felt completely free.

Here, far from home I did not feel loneliness, need, dependency — I was happy. This was the place where my journey, adventure, life, and choices had led me. At that moment, a tiny person among giants I felt complete peace. Streets in the center bustle with alpinists and hikers looking for adventure agencies, backpackers keeping their eyes open for cheap hiking hear, and other tourists visiting markets and souvenir stalls.

All of us have come here to enjoy the surrounding nature. There are short one day trips to turquoise glacial lakes like Laguna 69 or Laguna Paron. These are good ways to acclimatize. After getting used to the altitude more serious hikers can challenge themselves with multi-day treks.

The most popular ones are four-day Santa Cruz trek and ten-day Huayhuash circuit. These are also considered to be some of the more spectacular walks in the world. If someone needs more excitement or they really want to push themselves, then Huaraz is surrounded by peaks waiting to be conquered again and again.

Short one day climbs or extremely difficult several day excursions are available. There is something for every taste and level of experience. Like the day before I decided to leave the official camping site behind and walk additional 2 kilometers to Alpamayo base camp.

While working as a volunteer at Andean Summit several people told me that the extra effort will be worth it. After a Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid walk uphill and over a wet plateau I reached a huge Andean Polylepis which was towering above a comfortable-looking moss covered floor.

This old arching tree was like a roof over the campsite. Setting up camp and deciding where and which direction put your tent is one of the more enjoyable elements of hiking. Especially when you can set it up so that your door opens up towards the perfect pyramid shaped peak of Artesonraju that shines violet red in the blazing sunset. That night I was not the only person around. As the evening shade was crossing the valley a French guy Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid Jean walked into the camp.

His path went opposite way to mine but as it happened it was the second night of Santa Cruz trek for both of us. The beauty of hiking is also revealed in casual acquaintances — friends that step into your life for just a moment and disappear down the road the next day.

In the evening, underneath the shining stars and next to the blazing camp-fire we shared our food and made something heartier for dinner. Just for these moments I took a small bottle of whiskey from Huaraz. We felt good and the mood was grand.

Posts navigation

Evening hours disappeared fast in engaging conversations and photographing night sky. Finally, late into the night the mountain freeze banished us into our tents and as I woke up next morning I saw that my tent and surrounding mountaintops were covered with soft layer of snow. It seemed like someone had sprinkled powdered sugar all over nature. The heaviness of the mountains disappeared and needle-sharp peaks seemed light on the background of grey sky.

While eating hot porridge in this dreamlike landscape, my mind wandered back to Huaraz and food that I will eat when I get back. During 19th and 20th century a lot of East-Asians emigrated to Peru. They brought their own recipes but had to use local ingredients. The result was a super popular chifa.

For locals this interesting fusion is a certain choice for Sunday lunch. Chifa places are popular during other days as well, but on Sundays the best places have queues in front of the door that can span for a bloc or two. The most popular dishes are lomo saltado or beef wok, chaufa or fried rice, tallarin or egg noodles and wonton soup. For couple of euros one can feed a family of four or a very hungry backpacker. With food people usually order Inca Cola, the most popular neon yellow soft drink in Peru.

Adults also take a big bottle of beer and mix it with Inca cola, filling their glass half cola and half beer. Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid third day has etched in my memory through various senses, colours and rain, rather than events that happened.

Most of the journey was already done Kergendage UP Ultimate Fat Loss susteemi ulevaateid the path in front was largely downhill. Despite this, it was not easier. The ground was covered in soft sand, walking through it was time consuming and difficult. The higher part of the valley, near Taullipampa campsite and Punta Union, there used to be a large glacial lake, but countless earthquakes had changed the landscape allowed water to run down the valley.

Now, most of the path was covered with sediment that rapids and fast mountain streams had brought to the lake. Trying to find the path and defying rain I remembered that Andean summer was full of rainy and damp days. The valley that had seemed so colourful before had turned into grey and faded. Humidity was overwhelming Kaalulangus Moody al all my clothes were wet, although I had rainproof gear.

In my own tiredness I could not fight against the weather and I decided to let water wash over me and enjoy this moment as well. What makes me pack my heavy bag and go on this arduous journey? Is it the thirst for adventure, romantic idea about finding yourself or a deeper meaning in nature, to escape cityscape or enjoy some natural wonders for the last time before they disappear in this rapidly changing climate? In some ways there is truth in each one of them, but my main, maybe even unconscious, push comes from the freedom and peace of mind that being nature brings out in me.

It creates clarity and highlights the important things — even if it is just for a moment. In the morning of my fourth day of my Santa Cruz trip I was greeted by a small Andean village Cashapampa. After a short break in this archaic village untouched by time I was picked up by a collective, a small bus that takes people and goods from one village to another.

Having arrived back to Huaraz I rushed to my favourite chifa place and after a big lunch I went to clean my camping equipment. I felt good and strong after finishing Santa Cruz. Next couple of weeks passed with preparations. I made some shorter hikes, checked my equipment, planned the route, bought food and solved some other small issues.

One December morning I sat in a white collective that took me to Llamac, another small village where day Huayhuash trek and the culmination of my time in Huaraz started. All done. Foto collectivo juhi poolt.

Ma karjusin, nii kõvasti kui suutsin. Hirmust, elevusest, abitusest, ma isegi ei tea. Iga poole minuti tagant vahetus pilkane öö hetkeks pimestava valgusega. Viivitamatult järgnes sellele kõrvulukustav mürin. Eelmine välk lõi minust kuhugile viiekümne meetri kaugusele. Teine oli lähemal.