Liigu sisu juurde

Lapsed Hüperkolesteroleemia Ravimit võivad lastele määrata ainult arstid, kellel on kogemusi laste hüperlipideemia ravis. Abiained Sortis sisaldab laktoosi. See ei ole siiski statiinravi lõpetamise põhjuseks, sest statiinid vähendavad omakorda vaskulaarseid riske, mis kaaluvad üles diabeediriski.

päevane kalorivajadus allavõtuperioodil?

Atorvastatinum Teadaolevat toimet omavad abiained Iga Sortis 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 27,25 mg laktoosmonohüdraati. Iga Sortis 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 54,5 mg laktoosmonohüdraati. Iga Sortis 40 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab mg laktoosmonohüdraati. Iga Sortis 80 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab mg laktoosmonohüdraati.

Sortis 80 mg - õhukese polümeerikattega tablett (80mg) - sobralikeesti.ee

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6. Üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli sisalduse langetamine homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga täiskasvanutel täiendavalt lipiidide sisaldust langetavatele teistele ravimeetoditele nt LDL-aferees või kui need ei ole kättesaadavad. Kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamine Esimese kardiovaskulaarse tüsistuse ennetamine suure riskiga patsientidel vt lõik 5.

Annustamine ja manustamisviis Annustamine Enne ravi alustamist Sortisega peab patsient olema standardsel kolesteroolisisaldust vähendaval dieedil, mis peab jätkuma kogu Sortise ravi jooksul.

80-paevane ohuke alla

Annus peab olema individuaalne vastavalt LDL-C algtasemele, ravi eesmärgile ja patsiendi ravivastusele. Tavaline algannus on 10 mg üks kord ööpäevas.

  • Downloads - Glamox
  • Bemidji kaalulangus

Annust võib muuta 4 nädala või pikema aja tagant. Maksimaalne annus on 80 mg üks kord ööpäevas. Primaarne hüperkolesteroleemia ja kombineeritud segatüüpi hüperlipideemia Enamus patsiente reageerib tõhusalt Sortise annusele 10 mg üks kord ööpäevas.

Kas Eestis peaks veoauto kiiruspiirangut langetama? Kõigis lähiriikides on see 80 km/h

Ravivastus ilmneb 2 nädala jooksul ravi alustamisest, maksimaalne toime saabub 4 nädala jooksul. Ravivastus püsib pideva ravi korral. Heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia Ravi tuleb patsientidel alustada Sortise annusega 10 mg ööpäevas. Annustamine on individuaalne ja annust võib kohandada iga 4 nädala tagant kuni annuseni 40 mg ööpäevas.

Seejärel suurendatakse annust maksimaalselt 80 mg-ni ööpäevas või kombineeritakse atorvastatiini annuses 40 mg üks kord ööpäevas sapphappeid väljutavate ainetega. Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia Ainult piiratud andmed on saadaval vt lõik 5.

VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG

Atorvastatiini annus homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel on Atorvastatiini tuleb kasutada täiendava ravimina muu lipiidide sisaldust vähendava ravi nt LDL-aferees korral või kui selline ravi ei ole kättesaadav. Kardiovaskulaarse haiguse ennetamine Primaarsetes ennetusuuringutes kasutati annust 10 mg ööpäevas. Suuremaid annuseid võib vaja olla selleks, et 80-paevane ohuke alla LDL -kolesterooli sisaldus kehtivatele ravijuhistele vastaval tasemel.

80-paevane ohuke alla

Neerukahjustus Annust ei ole vaja kohandada vt lõik 4. Maksakahjustus Sortist tuleb kasutada ettevaatusega maksakahjustusega patsientidel vt lõigud 4.

80-paevane ohuke alla

Sortis on vastunäidustatud patsientidel, kellel on aktiivne maksahaigus vt lõik 4. Eakad Ravimi tõhusus ja ohutus üle aastastel patsientidel on tavalise annustamise juures samad kui üldisel populatsioonil. Lapsed Hüperkolesteroleemia Ravimit võivad lastele määrata ainult arstid, kellel on kogemusi laste hüperlipideemia ravis.

Pesu naistele, Suurus 80 allahindluses

Patsiente tuleb ravi edukuse hindamiseks korrapäraselt uuesti üle vaadata. Annust võib suurendada kuni 80 mg- ni ööpäevas ravivastuse ja talutavuse alusel.

Annuste määramisel tuleb lähtuda iga patsiendi soovituslikest ravieesmärkidest. Annuseid võib kohandada 4-nädalaste või pikemate ajavahemike järel. Annuse suurendamist kuni 80 mg-ni ööpäevas toetavad täiskasvanutel Kaalulanguse motivatsiooni kusimused viidud uuringute andmed ja piiratud andmed heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lastel läbi viidud kliinilistest uuringutest vt lõigud 4.

80-paevane ohuke alla

Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lastel vanuses 6…10 aastat läbi viidud avatud uuringutes kogutud ohutuse ja efektiivsuse andmed on piiratud. Atorvastatiin ei 80-paevane ohuke alla näidustatud alla aastaste patsientide raviks.

80-paevane ohuke alla

Hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4. Manustamisviis Sortis on suukaudseks manustamiseks. Atorvastatiini ööpäevane annus manustatakse korraga ükskõik millal päeva jooksul koos toiduga või ilma.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Toime maksale Enne ravi alustamist ning perioodiliselt ravi käigus tuleb kontrollida maksafunktsiooni näitajaid.