2019. aasta parimad laenuandjad, kellelt on kõige suurem võimalus laenu saada

aastal kehtestatud nõuded tekitavad koolides rahulolematust, kuna ministeeriumi järelevalvemenetlustes on tuvastatud, et mitmed töötavad õpetajad ei vasta nõuetele. Uue aasta alguses avatakse haridusportaali edu.ee arenduse esimene etapp. septembri ja ülikoolide poolt õpetajakutse andmise õiguse saamise vahelisel ajal õpetajakoolituse lõpetanud. aprill – karjäärikoordinaatorite ja -nõustajate kevadkool. Toetuse taotlejateks saavad esmakordselt olla ka kutseõppeasutuste tugispetsialistid.  – tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva, e-etteütlus Vikerraadios. Jekaterina orlova smsraha smsraha ei saa avaldust teha. SÜNDMUSED, KONKURSID, VÕISTLUSED  – Eesti-soome veebisõnastiku esitlus Eesti Keele Instituudis. veebruar – kutsehariduse õpilaste ja töötajate õpiränne. Sidus alushariduse raamistik hõlmab edaspidi nii lasteaedu kui ka -hoide. september – aasta õpetaja gala Alexela kontserdimajas. Igale avalik-õiguslikule ülikoolile luuakse oma seadus, mis kirjeldab selle ülikooli ülesande, juhtimismudeli ja erisused võrreldes teistega. Vaata täpsemalt haridus.archimedes.ee/erasmuspluss. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses korrastatakse akadeemiliste töötajate ja teaduse kvaliteedihindamise norme. Senised teaduse institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused liidetakse üheks uurimistoetuseks.

Filmid 2018: Käesoleva aasta filmide täielik edetabel (lõplik)

. märts – „Keeleteo“ konkursi lõpuüritus Tartus Miina Härma gümnaasiumis. Praegu kogutakse koostööpartneritelt tagasisidet.

Vaata, millised tooted pälvisid 2019. aasta parima.

. Viimane osa läheb eetrisse otse sündmuste keskpaigast – Tallinnas toimuvalt oskuste festivalilt „Noor meister“. Lisaks tutvustatakse igas episoodis kaht kutsekooli. HTM on muutmas määrust „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“. Põhjamaade ministrite nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada Põhja- ja Baltimaade koostööd nii kooli-, kõrg- kui ka täiskasvanuhariduses. 2019. aasta parimad laenuandjad, kellelt on kõige suurem võimalus laenu saada. Mõlemad sihtrühmad on plaanis vabastada kohustusest teha täiendavaid toiminguid kvalifikatsiooninõuete täimiseks. juuni – Riia-Tartu keeleretk. oktoober – Euroopa keeleinstitutsioonide aastakonverents Tallinnas. toimub ülemaailmne eesti keele õppimise nädal; keeleõpe Tallinn-Narva-Tallinn Elroni rongides; teaduspoliitika konverents „Teadus kui Eesti arengumootor“. Seadustiku uuendamisega ei muudeta kõrgharidussüsteemi põhialuseid: kõrgkoolide autonoomiat, kolmeastmelist õpet ja kvaliteedihindamise aluseid. antakse üle noore õpetlase ja Kristjan Jaagu stipendiumid; toimuvad ProgeTiigri suvekool; rahvusvaheline noortepäev; väliseesti õpetajate ja lektorite suvekool; väliseesti noorte keele ja meele laagrid. Praegu on oma seadus Tartu ülikoolil ja Tallinna tehnikaülikoolil. märts – strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas. Muutuvad kvalifikatsiooninõuded.

september – LTT-hariduse konverents Tallinna reaalkoolis. märts – strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas. Põhialuste väljatöötamine eeldab laialdast kaasamist – kuna keel on peamine suhtlusvahend ning Eesti identiteedi alus, peab kõigil olema võimalik kaasa rääkida ja ettepanekuid teha. Igas saates leiab aset üks põnev kutsemeistrivõistlus, kus panevad end proovile noored oma ala meistrid kutsekoolidest üle Eesti. november – konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“.. jooksvalt avalikustab HITSA haridusuuenduse piloteerimisprogrammi tulemusi. ÕPIRÄNNE ÕPETAJAILE Erasmus+ programmi uues taotlusvoorus on võimalus saada oma projektile toetus suurem kui kunagi varem. aprill – eesti keele teise keelena riigieksam. Veebruaris antakse üle riigi kultuuri- ja teaduspreemiad ning Wiedemanni keeleauhind. kuulutatakse välja koolirahu. märts – ülemaailmsed eesti keele õpetajate päevad Helsingis. aasta hariduskalendris pole küll kirjas riigikogu valimisi, kuid just haridus on valimiseelsetes debattides kujunemas üheks põhiteemaks. november – teaduskommunikatsiooni konverents. Programmi käigus katsetavad õpetajad koostöös ettevõtetega tundides uusi tehnoloogiaid ja jagavad kogemusi kolleegidega. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava töötatakse välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. jaanuar – noortevaldkonna tunnustussündmus Fahle pargis. Ministeerium koos Riigikantselei jt partneritega töötab välja Eesti keelepoliitika põhialused ning esitab need riigikogule. Üldhariduskoolide noored ja õpetajad on oodatud kahepäevasele üritusele, mis on täis võimalusi täiendada teadmisi, panna käed külge töötubades ning vaadata ringi võimaluste maailmas, mida pakuvad juba omandatud oskused. veebruar – kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg. märts – strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas. toimub „Aasta kooli“ konkurss; rahvusvaheline küberkaitse suvekool; presidendi vastuvõtt koolilõpetajatele; laulupeol avatakse Eesti Keele Instituudi keeletelk. august – miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele. mai – inglise keele riigieksam. jaanuar – KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusüritus Tartus. Muudatuste ettevalmistamisse on kaasatud kõik huvigrupid. oktoober – noore uurija stipendiumi taotluste tähtaeg. veebruar – üleilmne õpiränne. jaanuar –holokausti mälestuspäev. Bondora.ee soodne laen alates 18 eluaastast ja tuvastamata. Kui sa pole varem proovinud, siis nüüd tasub seda kindlasti teha. Jooksvalt avalikustab HITSA haridusuuenduse piloteerimisprogrammi tulemusi. kuu lõpul valmib hariduse tehnoloogiakompass – HITSA tehnoloogiaraport, mis esimest korda Eestis keskendub haridust mõjutavatele tehnoloogiatrendidele. veebruar – sõnastike portaali „Sõnaveeb“ esitlus Eesti Keele Instituudis. Uus kutseõppeasutuse seadus. august – õpilaste teadusliku ühingu suveseminar Viitnal. Haridusasutuste koostöö soodustamine. Kutseõppeasutused saavad õiguse korraldada üldharidusõpet mittestatsionaarses õppevormis nagu täiskasvanute gümnaasiumidki. Sündmuste loetelu ei ole ammendav ega lõplik. veebruar – ülemaailmse kirjutamisvõistluse „Minu maailm“ tööde esitamise tähtaeg. aprill – õpilaste teadusfestival ERM-is. juuni – põhikooli lõpueksamid. jaanuar – riigieksamitele registreerimise tähtaeg eksamite infosüsteemis. Karikatuur: Toomas Mitt MUUDATUSED JA UUENDUSED Õpetajate palgatõus. Selline auhind annab väiketalunikele vajaliku tõuke oma toodete suuremaks tutvustamiseks ja tootearenduseks,“ kinnitab Ats.Žürii esinaise Angelica Udekülli sõnul oli nii rikkalik juustuvalik tema jaoks suureks üllatuseks. august – WorldSkills Kaasanis. aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevusega väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi. Jätkub õpetajaameti väärtustamine ning koostöö ülikoolidega võimalikult tänapäevase ja noortele huvipakkuva õpetajakoolituse õppekava koostamiseks. veebruar – õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg. oktoober – oskuste ÖÖ  ja Euroopa kutseoskuste nädal. märts – haridustöötajate õpiränne. august – arvamusfestivalil Paides on avatud teadusala. Koolilõuna toetus laieneb kõigile keskhariduseta õpilastele, olenemata nende vanusest. märts – Scientixi teadushariduse konverents Tartus. september – üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg. märts – strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas. õppeaastast rakendada soovijatele. veebruar – haridustöötajate õpiränne. peetakse Euroopa päeva; tunnustatakse Erasmus+ toetajaid; kuulutatakse välja konkursi „Kuldõun“ parimad. veebruar – haridus- ja teadusstrateegia visioonikonverents. Aasta lõpuks valmib ka OECD rahvusvahelise alushariduse piloot-uuringu Eesti raport. Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna üleandmine. Veebruari lõpul valmib hariduse tehnoloogiakompass – HITSA tehnoloogiaraport, mis esimest korda Eestis keskendub haridust mõjutavatele tehnoloogiatrendidele. 2019. aasta parimad laenuandjad, kellelt on kõige suurem võimalus laenu saada. Algavad katseprojektid, et muuta eri tüüpi haridusasutuste koostöö tihedamaks. jaanuar – teaduste akadeemia ja emakeele seltsi konverents „Sajand Eesti Vabariigi riigikeelt“. märts – tähistatakse viipekeelepäeva. Lähtetoetust saavad edaspidi taotleda ka Tallinnas või Tartus esimest korda kutseõppeasutuses tööle asuvad õpetajad. Eesti noorteühenduste liidu eestvedamisel toetatakse noorte osaluskogusid ja uute osalusvõimaluste arendamist kohalikes omavalitsustes, kus osaluskogu puudub. Auto ostmiseks laen hambaravi laen EE. Avatakse mitmed uued või täielikult rekonstrueeritud koolihooned, näiteks Aseris, Paides, Juurus, Jõgeval, Viljandis, Võrus, Põlvas. Koolirahval tasub silmad-kõrvad lahti hoida, hoolega tähele panna ja mõistagi aruteludes kaasa rääkida. september – Euroopa keeltepäev, keeleõppe tunnuskirjade üleandmine. ootab „Noored kooli“ koolijuhtide sooviavaldusi programmis osaleja leidmiseks oma kooli. Allikad: HTM, ETAg, Innove, Archimedes, EHL, EÕL, Noored Kooli, Kiusamisvaba Kool. veebruar – Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne. Muutus Rajaleidja teenustes. Aasta lõpuks hakkab portaal koondama HTM-i haldusala noorte-, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturgu õppega seostavate valdkondade infot, teenuseid ja statistikat. OECD kutse- ja kõrghariduse Eesti ülevaated valmivad aasta esimeses pooles. detsember – õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg. toimub Wiedemanni keeleauhinna konverents. veebruar – Nordplusi programmi taotlustähtaeg. Kohalikud omavalitsused, kes on kavandanud suuremahulisi muudatusi oma koolivõrgus, saavad riigieelarvelise toetusega nüüdisajastada oma koolitaristu. Anname laenu auto ostuks. aprill – eesti keele riigieksam. Ministeeriumis on väljatöötamisel alushariduse seaduse eelnõu ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu, et luua kõigile lastele võrdsed ja kõrge kvaliteediga alushariduse võimalused. märts – teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg. Kesksel kohal on õppija, kelle jaoks kujundatakse kõige sobivam õpitee koolipidajate, koolide ja ettevõtjate toel. september – Eesti teaduse populariseerijate riikliku auhinna konkursi tähtaeg. Strateegia hõlmab kogu ministeeriumi valitsemisala ja poliitikavaldkondi ning seda aitavad kokku panna Eesti parimad asjatundjad eri elualadelt: akadeemikud, teadlased, õpetajad, haridusjuhid, õpilaste ja lapsevanemate esindajad, ettevõtjad jpt. jaanuarist üle töötukassale. juulil Ida-Virumaal toimuval XXVIII üle-eestilisel talupäeval.ETKLi juhi Kerli Atsi sõnul on ääretult tore, et võistlusest võttis osa rekordarv talutooteid. Lisaks tekib koolidel võimalus saada tulemusrahastust, mis annab neile suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Iga osa leiab aset eri kutsekoolis. september – Erasmus+ digipädevuste teemaline kontaktseminar „Enhancing Digital Competences in Education and Training“. Riigikogu menetluses on kõrgharidusseadustiku eelnõu, milles tuuakse varasemast selgemalt välja riigi ja kõrgkoolide peamised ülesanded ning üliõpilaste õigused ja kohustused.

VÕITJAD | Aasta tehasemaja 2019 parimad on selgunud.

Kommentit