Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte

Kui ettevõtluskonto omanik ei teavita, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu, siis on väljamakse tegijal kohustus füüsiliselt isikule teenuse osutamise eest tehtud väljamakse maksustada tavapäraselt kõigi tööjõumaksudega. Ettevõtluskonto on mõeldud ühe eraisiku poolt teisele eraisikule osutatud teenuse või era- või juriidilisele isikule kauba müügist saadud tasult maksukohustuse lihtsustatud täitmiseks. Ettevõtluskonto omanik ei esita arveid, sest ta ei ole ettevõtja ega raamatupidamiskohustuslane. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega tulude ja kulude arvestust pidada. LHV Panga kliendil tuleb siseneda LHV internetipanka, valida rubriigist „Info ja seaded“ lehekülg „Lepingud“ ja real „Ettevõtluskonto“ vajutada nuppu „Sõlmi leping“. Lepingu saab allkirjastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Ettevõtluskonto omanike osas saab teha avaliku päringu eesti, vene ja inglise keeles. Ettevõtluskontol olevat vaba raha saab konto omanik vabalt kasutada sarnaselt tavapärasele arvelduskontole. Näiteks võib tuua lapsehoidja, koduabilise, aiahoolduse, remondi- või ehitustööde teenused, millega ei kaasne otseseid kulusid või mille puhul kannab kulud teenuse tellija. Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Seetõttu on tegevusaladel, millega kaasnevad otsesed või suured kulud, kasulikum tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimikus antud volituse alusel. Ettevõtluskontoga mitte seotud igapäevaste tehingute tegemiseks on eraisikul soovitatav kasutada oma igapäevast arvelduskontot, et vältida ekslike kannete tegemist Maksu- ja Tolliametile. Kiirlaen väljastatakse ilma konto väljavõtteta.. Vajadusel saab taotluse koos tõenditega esitada Maksu- ja Tolliametile ka kirjalikult. Ettevõtluskonto lepingu sõlmimiseks peab isik olema eelnevalt LHV Panga klient. Andmed inimese kohta, kelle eest on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab Maksu- ja Tolliamet Haigekassale. Maksu- ja Tolliamet tagastab maksumaksjale ekslikult tasutud maksu. Toomase tulumaksukohustus kujuneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel. Dokumendi avamiseks on vaja üksnes ID-kaardi tarkvara olemasolu, mille saab laadida SIIT.  Paberkandjal allkirja ja templiga. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust. Igal isikul on õigus üks kord kalendriaastas saada enda, endaga seotud juriidilise isiku või oma alaealise lapse / eestkostetava kohta karistusregistri väljavõte. Ettevõtluskontot kasutades ei pea koostama raamatupidamis- ja maksuaruandeid, sest maksukohustuse täitmine toimub ettevõtluskonto laekumiste alusel. Erandiks on investeerimisteenused – ettevõtluskontol ei ole lubatud väärtpaberitehingud. Elektrooniliselt täidetav taotluse vorm Paberkandjal täidetav taotluse vorm vastuvõttu ei toimu ja taotlusi vastu ei võeta. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Näiteks kauba müügil või vahendamisel on oluline kauba soetuskulud tulust maha arvata. Samas on oluline arvestada, et ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse füüsilise isiku aastatuluna ja mõjutavad seeläbi füüsilise isiku maksuvaba tulu summa suurust. E-toimiku süsteemis saab andmeid pärida tasuta ja tasu eest. Ettevõtluskonto omanik peab väljamakse tegijat ise teavitama, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu ja et teenus kuulub maksustamisele ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel.

Eraisiku pankrot – Vikipeedia

. Aastatulu ja maksuvaba tulu on selgitatud täpsemalt veebilehel.

【K】Estonia Travel-Tallinn[에스토니아 여행-탈린]역사 박물관/History Museum/Eesti Ajaloomuuseum/Maarjamae Castle

. Samas saab ta vajadusel sõlmida ka lihtsa kirjaliku lepingu, kus olulised teenuse osutamise või kauba müügi andmed kirjas. Täiendav maksukohustus ongi ettenähtud selleks, et vältida tavapärase töösuhte suunamist soodsamale ettevõtluskontole. Ettevõtluskonto omanik saab suulise kokkuleppe alusel osutada teenust või müüa kaupu. Korduvpäringu puhul tuleb tasuda riigilõiv.

Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend -

. Makseterminal väljastab kviitungi, millele saab juurde kirjutada kauba nimetuse ja see on ka täiesti sobiv kuludokument. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Volituseta teise isiku kohta tehtud päring on tasuline ja selle eest saab tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu. Vajadusel palume pöörduda vandetõlgi poole. Karistusregistri päringu apostillimise kohta leiab rohkem infot Notarite Koja veebilehelt. Võimalusel palume taotlusele lisada maksekinnituse koopia. Dokument saadetakse taotluses märgitud aadressile tavapostiga. Näiteks käsitöö, kunsti, omakasvatatud või omavalmistatud toidu, istikute, taimede vm müük. Kui soovite päringut digitaalallkirjastatult või paberkandjal, tuleb tasuda riigilõiv panga kaudu enne päringu sooritamist. Kaupade müümisel täiendavat tulumaksukohustust ei teki. Kui ettevõtluskonto omanik saab teenuse osutamisel või kauba müügil sularaha, siis kannab ta ise selle oma ettevõtluskontole, et maksukohustus täita. Näiteks võib tuua ka omavalmistatud kauba müügi nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele juhul, kui kauba tooraine või lähtematerjali kulu on madal võrreldes kauba müügihinnaga. Registriteate väljastamine:  Registrite ja Infosüsteemide Keskus väljastab päringu vastuse kahe tööpäeva jooksul. Ravikindlustuse tekkimisest saab täpsemalt lugeda Haigekassa veebilehelt „Tööandja kindlustatud“. Samuti ei arvestata ettevõtlustulu maksu tulumaksu osa füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tasutud või kinnipeetud tulumaksuna. Ettevõtluskontole kehtivad arvelduskontoga sarnased reeglid, näiteks saab ettevõtluskontole tellida pangakaardi või soovi korral kaardimakseterminali. Ravikindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Samuti on ettevõtluskonto sobiv lahendus uutele ettevõtlusvormidele, näiteks sõidujagamise teenuse platvormide Uber, Taxify vm kaudu eraisikult eraisikule osutatud teenustelt saadud tasu lihtsustatud maksustamisele. Allkirjastamata taotlusi ei ole võimalik menetleda. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku kaudu antud volituse alusel. Kirjalik leping võib olla ka pangakonto väljavõte, makseterminali kviitung või sularahas tasumisel kassaorder. Kuna sotsiaalmaksu miinimumkohustus on täidetud, siis on inimesel õigus ravikindlustusele. Näiteks remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid

Kommentit