Kiirlaen on olemuselt aga võrdlemisi paindlik, seega ei ole tingimused niivõrd karmid kui seda on mõne tagatisega laenu või pangalaenude puhul

Mitte ükski seadus ei saa keelata iga konkreetset problemaatilist sõnakasutust. Ma arvan, et me ootame üsna mõnda aega kuniks me saame kätte mingi Riigikohtu otsuse selles konkreetses asjas, kus on tõesti tegemist SMS-laenu juhtumiga. Ja siin laenu suurusest sõltub, ma veel kord kordan, väga palju sellest, kui palju peab protsentuaalselt lisama hinnale. Intresside piiramine seadustes kutsub ennetavalt korrale neid laenuandjaid, kelle eesmärgiks on ju maksimaalselt teenida nende laenusõltlaste pealt, kellele pangad keelduvad laene andmast,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher. Küll aga sobivad tänasesse majandusolukorda liisingud, kiirlaenud ja järelmaksu võimalused, mida õnneks kaupmehed ohtrasti ka pakuvad, kuna kaupa on siiski ju vaja realiseerida. Sõbralaen on sisuliselt laenubörs, kus. Vahemärkusena olgu öeldud, et ajakirjanduses kõlanud seisukoht, nagu piisaks tehingust vabanemiseks ainuüksi liiga kõrgest intressist, on eksitav. Laenusumma kalkulaator oodavad laenud. „Täna vastu võetud seadusega välistatakse edaspidi kuni tuhande protsendini küündivad intressid ja krediidi kulukused, mida leiab täna mitmete laenukontorite netilehekülgedel. Eilse postituse jätkuks Vikerrraadio audioklipp, kus paari sõnaga juttu vastuvõetud seaduseelnõust. Ootaksin kuni nende tingimused jälle normaliseeruvad, olukord majanduses muutub stabiilsemaks ja kinnisvaraturg hakkab tõusma. Reformierakond ja siin sõber Taavi olid need, kes tegelikult avalikkuses hakkasid selle teemaga tegelema, aga mitte niivõrd hinnakontrolli, kuivõrd tarbijakaitse positsioonilt. Põhimõttelise tähtsusega on muidugi ka pretsedendi loomine teenuse hinnale, kus pole monopoolset pakkujat vaid toimib konkurents. Head tarbijakaitsjad! Ärge oodake, palun, seadusandjalt iga konkreetse reklaami osas ettekirjutust. Küll aga ei ole mul kiirete rahasüstide, ehk väikelaenude vastu midagi. Igaüks, kes on natuke majandust tudeerinud, teab, et kauba tootmisel on püsi- ja muutuvkulud. Aga ju siis karm aeg nõuab karme meetodeid. Eesti Pank oli rõõmuga nõus seda ka edaspidi avalikustama ja kirjutama seadusesse sisse ka nende krediidikulukuse määrade igakuise avalikustamise kohustuse Eesti Panga poolt. Tegemist on olulise ja väga vastuolulise seadusemuudatusega ka Kiirlaen.info arvates. Alustaks sellest, et kui Ken-Marti Vaher arvas eelmisel nädalal, et juba sel nädalal midagi muutuma hakkab, siis praeguseks on selge, et midagi veel ei muutu. Nad on valinud selle tee, kuna kohtupraktika väljakujunemine võtab aega, aga probleeme on vaja lahendada ja seda niiöelda turgu korrastada täna. Kiirlaen on olemuselt aga võrdlemisi paindlik, seega ei ole tingimused niivõrd karmid kui seda on mõne tagatisega laenu või pangalaenude puhul. Tuleb tõdeda, et Tark&Co vandeadvokaadi Hannes Vallikivi sõnad ei ole mitte väiksed ja kahju, et seadusesilm konkreetse seaduse on sedasi suuremaid tagamaid arvestamata ja ilmselgelt kiirustades vastu võtnud. Juba mitmendat korda olen sunnitud siit puldist nentima, et Tarbijakaitseamet ei ole selles küsimuses oma ülesannete kõrgusel. Mulle tundub, et see tänane lahendus, veel kord korrates, on ka reaalses elus rakendatav ehk siis ka need tagauksed, millest eelmine kord siin üks kõneleja rääkis, on kinni pandud nii selle eelnõuga. Selgus, et Eesti Pank, ka paljudele ekspertidele mitteteadaolevalt, kogub informatsiooni krediidikulukuste kohta, aga nad ei ole seda siiamaani avalikustanud. Tema sõnul ei ole raha pealt liigse kasviku võtmisega tegu mitte heade kommete ja tavade kohase äritegevusega, vaid kergeusklike hädasolijate halva olukorra ärakasutamisega. Aitäh! Edasi Igor Gräzin Ken-Marti Vaherile: Sinu sõnavõtust on jäänud kahjuks niisugune mulje, nagu oleks SMS-laenude ja liigkasuvõtu puhul tegemist mingi majandusliku probleemiga. LAENUTINGIMUSED ON SELGELT ESILE TOODUDSmsmoney’l on hea laenukalkulaator. Seega ettepanek toetust ei leidnud. Aga eks ole ju valimisaasta ka käimas… Nagu me teame hakkab alates maikuust kehtima seadus, mis peaks oluliselt vähendama kiirlaenude intresse. Paraku on piirangud sätestatud ebaselgelt ning võivad kasu asemel tuua ka kahju kohtute koormamise ja õigusliku ebaselguse näol. Jääb arusaamatuks, miks pidas eelnõu välja töötanud justiitsministeerium vajalikuks liiga kõrge intressi vastu võitlemiseks muuta tsiviilseadustiku vundamenti. Tuletame siinkohal veelkord meelde, et eelnõu vastu olid mitmed ettevõtlusorganid, Kaubandus-Tööstuskoda, Pangandusliit ja teisel lugemisel Rahandusministeerium. Ka klienditeeninduselt on Smsmoney üks parimaid. Tekkis vajadus majandustegevuse registrist registreeritud laenutehingute pakkujaid kontrollida. Mõni kiirlaen või reisilaen võib osutuda väga kasulikuks, kui on kiirelt vaja lõõgastuma minna või mingi suurem tehnikavidin osta. See oli põhjus, miks Reformierakond ei toeta seda muudatust ja teeb ettepaneku Riigikogule mitte seda libedat teed minna, et minna lihtsalt sellise sümboli vastu võitlemise eesmärgil kehtestama kirjaoskamatut regulatsiooni. Ettevõtjad peavad arvestama võimalusega, et kohus kuulutab tehingu tühiseks, kui vastaspool on raskes majanduslikus seisus ning lepingu tingimused on ettevõtjale «liiga soodsad». Ehk siis tegelikult piisaks ühest kohtulahendist, kus tarbimislaenu andja peab ära tõestama, et temal ongi suur risk ja laenuandmise kulukus suurem, kui seatud piirid. Kui te nimetate seda eelnõu tänases vormis farsiks, siis on mul väga selge küsimus, et mida teie tahate siis. Väga edukalt oleks saanud tarbijaid SMS-laenude jm röövellike võlakohustuste eest kaitsta ka võlaõigusseaduses tarbijakrediidi sätteid täiendades. Üldiselt iga krediidiettevõte küsib . Küsimustiku abil kogutavaid andmeid kasutatakse magistritöö koostamisel. Ma loodan, et see mulje on ekslik. SMSMONEY KIIRLAENU SAAB KIIRESTI KÄTTESmsmoney teeb väljamakseid mitu korda tunnis, seega üsna kiiresti saab raha kätte. Tegelikult head tavad seisnevad ka selles, et me lihtsalt populaarsuse nimel ei kirjuta seadusesse piiranguid, mis võivad olla põhiseadusega vastuolus või mis ei sobi antud seadusesse. Justiitsministeeriumi tööd sai varasemalt pisut alahinnatud. Ehk siis ei ole selle eelnõuga sätestatud imperatiivi ehk kohustust ega ka keeldu, vaid on pandud kirja eeldus. Kena-Marti Vaher räägib: „Liigkasuvõtmise vohamist ja laenusõltuvust võib võrrelda hasartmängurluse ja muude sõltuvustega, mida riik peab samuti õigustatuks piirata või isegi keelata. Kontseptsioon põhineb oksjonisüsteemil ja selles pole iseenesest midagi uut, küll aga on tegu esimese omataolise inimestevahelise laenuturuga Baltimaades.

Meil ei ole aega oodata aastaid kohtupraktika väljakujunemist. Tähendab liigkasuvõtt ei ole liberaalses ajaloos Euroopas kunagi olnud majanduslik kategooria, vaid eetiline ja äriõiguslik kategooria, mille sisustab kohus. Teie vastused ja arvamused on antud teadustöö koostamiseks väga olulised. Antud juhul paistab, et selleks on “aken” täiesti olemas. Ei saa seadusesse ette kirjutada, millise reklaami sõnastuse puhul peavad tarbijakaitsjad reageerima ja millise puhul mitte, aga just see on võtmetähtsusega kogu selle küsimuse juures. See, kas ka edaspidi kutsustakse inimesi ülikalli laenuraha abil šeffama, jõulurahu otsima või lihtsalt vastutustundetult ostlema, sõltub väga palju Tarbijakaitseametist. Taavi Rõivas just seda sama temaatikat täna Riigikogus ka puudutas: …Paraku on selle eelnõu menetlemises ka oma tõrvatilk. Aitäh! Ka meie Kiirlaen.info‘s oleme Jürgen Ligiga samal seisukohal, et hetkel aruteluks olev eelnõu on võtnud vaatluse alla vale meetme ja lähenema peaks tarbijakaitse vaatevinklist ning mitte tegelema intressilae fikseerimisega. Meie anname teile oma signaali, et te võiksite selle teemaga tegeleda. Laenu andmine oma olemuselt ei ole kuritegelik tegevus, liigkasuvõtmise mõte ei seisne mitte selles konkreetses protsendis, vaid selle kasu ja kulu vahes. Nii et selles mõttes neid lahendusi Euroopa tasandil on erinevaid. Hetkel ma ise veel laenuotsuseid teinud ei ole, kuid näen, et vahel on negatiive meelestatus laenuteenuste vastu kas kellegi propaganda või lihtsalt rumalad eelarvamused. Palume Teil täita küsimustik esimesel võimalusel. Ma leian, et kokkuvõttes on selles eelnõus väga palju positiivset ja kuigi me loome selle eelnõuga ka väga ohtliku pretsedendi, hakates ette kirjutama ühe või teise teenuse hinda, siis sellegi poolest kutsun ma üles seda eelnõu toetama. See ei puuduta ettevõtlust, ettevõtjatele, juriidilistele isikutele antavaid laene.

Kiirlaenud ilma palgatõendita ja konto väljavõtteta

. Tarbimislaenu turu klientide uuring Maksim Melamed on seoses magistritööga läbi viimas tarbimislaenu turu klientide uuringut: Käesolev küsimustiku koostamise eemärgiks on viia läbi Eesti tarbimislaenu turu kliendisegmentide analüüs. … Nii mõnigi laenuandja kui ka meie oma blogis oleme välja toonud, et seatavate piirangute puhul muutuks väiksemahuliste ja lühikeseks perioodiks antavad kiirlaenud majanduslikult ebarentaabliks ehk mittetasuvaks. Kui teise poole nõrkust ära kasutatud ei ole või kui laenuandja ei ole rasketest asjaoludest teadlik, on tehing endiselt kehtiv. Selliseid seoseid aga kõik ei näe. Intresside paindlik ülempiir peaks vähendama rahalaenamise nõiaringe, sest toob kaasa nõuete karmistumise laenu andmisel kui laenuvõtjate kulutuste vähenemise laenamisel,“ sõnas Vaher.. Ma arvan, et see on proportsionaalne, see on mõistlik lähenemisviis. Töö koostamisel ja vastuste analüüsil garanteeritakse vastajate anonüümsus. Toome siinkohal hetkeseisu nimekirja ettevõtetest, kes on valinud tegevusalaks laenutehingud. Kui jätta kõrvale krediitkaardi ja kiirlaenu kättesaadavuse erinevused, siis on tegu üsnagi sarnaste toodetega. Laenamine toimub eraisikute vahel ja Sõbralaen ise ühtegi laenu ei väljasta. Küsimustiku saab täita uuringu lehel. Kiirlaen on olemuselt aga võrdlemisi paindlik, seega ei ole tingimused niivõrd karmid kui seda on mõne tagatisega laenu või pangalaenude puhul. Aitäh! Edasi läks mõttekäik juba konkreetsemaks ja asjalikumaks. aasta jaanuaris, mis suleb mõnedki niiöelda tagauksed liigkasuvõtmise ehk SMS-kiirlaenude osas. Teema kokkuvõtteks tuleb järjekordselt tõdeda, et seadused peaksid olema tehtud ikka selliselt, et need midagi konkreetselt reguleerivad ja millest pole niisama lihtne mööda hiilida. Küll aga tehti selline oluline täiendus, et mängu toodi Eesti Pank, kellele pandi kohustus hakata avaldama krediidi kulukuse määra igakuiselt oma veebileheküljel. Me muutsime teatavasti intressimäärade termini antud eelnõus, vahetasime selle krediidikulukuse määra vastu. Seega võiks öelda, et SMS-kiirlaenud on surnuks reguleeritud. Me räägime ainult tarbijatest, eraisikutest. See on põhiliselt kõik, mis ma tahtrsin öelda. Vaata ka: Omaraha laenud eraisikult eraisikule Eelmisel nädalal tõstatasime teema, et Vahepeal on aeg edasi läinud ja toome välja mõned selleteemalised uudised. Kui me arvutame tavalise intressi sellisele pisikesele laenule, siis me ei arvesta seda, püsikulud on võrreldes selle tuhande krooniga arvestatavad. Antud juhul seda tegelikult tehtud ei ole. Jürgen Ligi: Muidugi on kena vaadata sellist moraalitsevat ettekannet, nagu Ken siin pidas ja kuidas võeti siin positsioone – vali kord, hoiakuid ja räägiti headest tavadest. Nende tingimused on paindlikud ning kui tagasimakstav raha on olemas või tulemas, ei näe ma põhjust nende vältimiseks. Ma ei leia siin midagi taunimisväärset ega imelikku, kuna inimeste sissetulekud on üsna stabiilsed ning selline elustiil võimaldab neil nautida rohkem hüvesid, kui näiteks auto- või koduraha kogudes. Selline hinnalagi võlaõigusseaduses on ebaloomulik ja ebatavaline ja selleks peab olema äärmiselt läbikaalutud põhjendus. … Niisiis on tarbijate kaitseks ellukutsutud seadusemuudatus palju laiema mõjuga. Ka mitmed Euroopa riigid on seaduse tasemel seadnud intressmääradele piiranguid. Raportiga saab tutvuda otsingumootori statistika lehe kaudu. Nii et antud juhul on tegemist majanduslikult kirjaoskamatu regulatsiooniga ja juriidiliselt väga riskantse ja vaieldavaga. Ma ei kujuta praegu ette, et peaksin oma elustiili muutma sukasäärde kogumise nimel. Need on peamiselt arenenud Euroopa riigid, just nimelt arenenud Euroopa riigid, kus kohtupraktika väljakujunemine on olnud võimalik läbi kümnete aastate.

Selle nädala soodsaim kiirlaen - kiirlaenud kuni 10000 € kohe.

. Jutt on muidugi maksimaalse lubatud krediidikulukuse määra summa kirjutamisest seadusesse, millega me ütleme küllalt selge sõnaga, kui intress ja lepingutasu mahuvad teatud piiresse, siis on laenuga kõik okei. On neid riike, kes on selle jätnud kohtupraktika sisustada. … Seadus ei täpsusta, mida tähendavad «erakorraline vajadus», «sõltuvussuhe», «kogenematus» või «äärmiselt ebasoodsad tingimused». Ma olen isegi natukene uurinud, mis nende sisu on, olen ise laene välja andnud päris hulga ja võin öelda, et laenu suurusest sõltub laenu menetlemise kulu suhteliselt vähe. Pange tähele Ken-Marti Vaheri sõnu: Me pöörame ümber tõendamiskohustuse, mis sisuliselt tähendab seda, et kehtestatud piirmäärast suurema krediidikulukusega tehing loetakse heade kommetega vastuolus olevaks juhul, kui laenuandja ei tõenda vastupidist. Elame-näeme, mis juhtuma hakkab! Seaduse vastuvõtmisega on igatahes ajalooline pretsedent loodud, kus vabal konkurentsil mitte-monopoolses situatsioonis tegutsevatele ettevõtetele on ette antud hinnapiirid. Me oleme üritanud sellesse protsessi kaasata nii palju eksperte, kui on võimalik olnud

Kommentit