Kontakt – ParimIntress.ee

Fred Sooläte selgitab, et oleks naiivne loota iga üksiku krediidifirma kaasamist seaduste väljatöötamisse. Kõik me mäletame ju buumiaega, mil kiirlaenuäri suure hooga ning sageli läbimõtlematult käima läks. “Unustatakse öelda, et vastutustundlik laenamine on kahepoolne ning vastastikune suhe, nagu näiteks sõprus! Ajakirjanduses on kuulda ainult laenuandjate kohustustest ning tarbijate õigustest.

Kontakt – Laenud Eestis

. juulil kehtima hakanud regulatsioon on aga kiirlaenufirmade esindajate sõnul siiski palju head kaasa toonud. “Kahjuks ei ole selline tegevus täna isikuandmete kaitsele viidates lubatud, kuigi aitaks tunduvalt turgu korrastada. Kaasatulnud probleemide järelkaja on ühiskonnast visa kaduma. “Probleem ei ole selles, kas meid kaasatakse õigusloome protsessi või mitte, vaid pigem selles, et kiirlaenuvaldkonnas tegutsevatel ettevõtetel puudub oma esindusorganisatsioon, mis kaitseks ja esindaks meie ühiseid huvisid,” ütleb Sooläte.. Tema kogemuse kohaselt käituvad sageli nii inimesed, kelle eesmärgiks ongi laenude mitte tagasi maksmine ning kes, raha kätte saanud ja end “kinni” laenanud, esitavad siis avalduse eraisiku pankroti väljakuulutamiseks. “Elame turumajanduslikus õigusriigis ning on raske uskuda, et riik hakkab “ravima peavalu giljotiiniga” ehk reguleerib ühe probleemse ettevõtlusvaldkonna surnuks,” usub Sooläte, kes ei pea praegust riigipoolset sekkumist laenuäride pitsitamiseks. “Riigipoolselt võiks olla reguleeritud need sanktsioonid, mis kaasnevad laenajale, kes vastutustundetult võtab laenu kõikvõimalikest krediidiasutustest ja kiirlaenufirmadest,” ütleb Krotov. “Seadusandja lubas, et uue regulatsiooniga tõuseb oluliselt tarbijakaitse tase. “Info jagamine vähendaks makseraskustesse sattuvate inimeste hulka,” usub Krigul ning teab, et selles on pea kõik krediidiasutused ühel meelel.

Vastutustundlik laenamine on nagu sõprus – kahepoolne.

. Regulatsioon on kehtinud üle aasta ning selle aja jooksul on kiirlaenu valdkonnas toimunud silmanähtavad muudatused.

- Leia parim tagatiseta laen siit!

. Lisaks tarbijale kannatavad selle all aga ka kiirlaenuärid. Palju otsuseid on tehtud kiirustades,” möönab Sepp. Ning, mis kõige olulisem, selle täitmist ka kontrollima! Info liikumises peitub võti Ott Krigul peab makseraskustega klientide arvu vähendamise lahenduseks infovõrgustikku erinevate krediitiasutuste vahel.

Omavahel murettekitava taustaga inimeste kohta teabe jagamine aitaks ära hoida juhtumeid, kus üks firma laenust keeldub, teine aga makseraskuste kohta teadmata siiski laenu annab – ning hiljem raha tagastamisest vaid und võib näha. “Usun, et asju saaks koos teha paremini ja lõpuks võidaksid tarbijad. Laenuandjad muutuvad aina vastutustundlikumaks, kliendisõbralikumaks ja mõistlikumaks,” kiidab Fred Sooläte. “Tegemist on hilinenud, kuid vajaliku riigipoolse sekkumisega,” sõnab ta. Samas tunneb Sooläte muret, et tarbijat teavitatakse siiski liiga vähe või siis on avalikkuses ringlev info vildakas. Bondora – Laenusumma kuni 1 500 €. Kontakt – ParimIntress.ee. Kontakt – ParimIntress.ee. Krigul paneb seadusandjatele südamele: “Kindlasti tuleks regulatsioone luuas silmas pidada, et makseraskuste korral on reaalne kannataja laenuandja, mitte laenusaaja.” Avaldatud ParimIntress.ee loal. “On äärmiselt kahetsusväärne, et [kiirlaenude] valdkonna ettevõtted tihtipeale saavad oma tegevust puudutavate regulatsioonide kohta ametlikult teada alles meedia kaudu,” nendib Ott Krigul. Krotovi meelest peaks riik rangemalt sellise ajalooga isikuid kontrollima ning näiteks kümneks aastaks eraettevõtluse ära keelama. Ootame alati tagasisidet – teie arvamusi, hinnanguid ja ettepanekuid

Kommentit