Krediidi selts kes võib anda laenu kui teil on võlg

Kiirlaenupakkujad.

EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SIHTASUTUSE PÕHIKIRI ÜLDSÄTTED

. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu. Kiirlaen tuvastamiseta laenud eraisikule. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks.

Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Taust.ee portaali haldab Krediidiregister OÜ, mis kuulub Julianus Grupp OÜ'le.  Meie eesmärgiks on koguda erinevatelt osapooltelt kokku taustainfo nii era- kui ka juriidiliste isikute kohta, seda töödelda ja huvitatud isikutele vahendada. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega. Krediidi selts kes võib anda laenu kui teil on võlg. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline.

-

. Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne! Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugavja soodne. Odav SMS laen. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest. Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta. This Account has been suspended. Kui palju peaks olema raha selleks, et pidada lemmiklooma?. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma

Kommentit