Kuidas arvestada intressidelt tagasisaadav raha

Kuidas arvutada ? - Ehitusfoorum

. Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi. Kuidas arvestada intressidelt tagasisaadav raha. Kodulaenu saamise tingimused Bondoralaenud. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta. Samas välismaalt saadud dividendilt võib olla kinnipeetud või tasutud tulumaks ja välismaalt saadud dividend läheb arvesse brutosummas. Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik , valides seal „Registrid ja päringud" > „Minu päringud“ > „Minu sissetulekud".

Töösuhte korrektne alustamine ja lõpetamine - Töö24.ee tööportaal

. Samuti arvestatakse tulu summana muud , mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele. Maksuvaba tulu rakendamine kuu- ja aastapõhiselt Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt.

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta. a maksuvaba tulu kalkulaator Video „Maksuvaba tulu: e-teenus „Minu sissetulekud"" Infot selle kohta, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust mitu töökohta, muutuv töötasu, pension, toetused jt tulud, saate lehelt „. Töötajal, kes töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas.

Kommentit