Kuidas saada kodulaen võimalikult väikse sissemaksuga

Laenud on siinkohal võimaluseks selline täiendav finantssüst saada. Tavaliselt on taoline info ka panga kodulehel kirjas.Kui see piir täidetud ei ole, siis ei lähe korda ka see, kuivõrd hea on su varasem maksekäitumine olnud.Maksekäitumisest rääkides, siis see on järgmine punkt, mida tasub siinkohal rõhutada. Krediidiprobleemide nagu maksehäirete olemasolul ei ole võimalik laenu saada ühestki krediidiasutusest. Ka ei tohi kõikide laenukohustuste summa ühes kuus ületada teatud protsendimäära kõigist laenutaotleja sissetulekutest. Mitmed pangad pakuvad võimalust minna laenukonsultatsioonile, mille käigus saad vestelda laenuhalduriga ning rääkida oma olukorrast. Oluline on, et taotletava kodulaenu teenindamise kõrval suudaks laenutaotleja tasuda kõik senivõetud kohustused ja elamiskulud. Elus võib ikka ette tulla, et aeg-ajalt võib ette tulla vajadus saada lisaraha – suuremas summas ja kiiresti. Kuidas saada kodulaen võimalikult väikse sissemaksuga. See kehtib nii ostetava kui ka lisatagatiseks pakutava objekti kohta. Sisuliselt mõtleb pank sellele, kas laenu “hapuks minemisel” on võimalik neil realiseerida tagatist, st müüa tagatisvara ning saada tagasi raha, mille nad laenu alla panid.Kui pank ei leia tagatises piisavalt väärtust, võivad nad seega anda eitava vastuse. Ka hiljuti lõppenud maksehäire võib olla takistuseks, kuna see võib viidata ebastabiilsele rahalisele olukorrale.Ebasobiv tagatisKui jutuks on pangalaen, siis mõeldakse üldiselt kodulaenu, mis on kõige populaarsem laenuvariant pankade soodsate intresside tõttu. Selleks on vaja tavaliselt esitada viimase poole aasta väljavõte pangakontost, kus laenutaotleja sissetulekud kajastuvad. Variant oleks mõelda laenufirmade hüpoteeklaenudele.

Minu esimesed sammud investorina: Kuidas saada parim.

. Pank peab nägema, et sinu sihid on selged ning sa ei võta laenu lihtsalt uitmõtte ajendil. Reeglina nõutakse ka tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kindlustamist. Kodulaenu lisatagatiseks ei sobi äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, autod, käendus ja finantsinstrumendid. Kui kliendil puudub omafinantseeringu tasumiseks raha, saab kasutada lisatagatist.

Mida teha, et kodulaenu saamise otsus oleks positiivne? | SEB

. Selle tegemiseks tuleb aga arvestada mitmete tingimustega. Kodulaenu taotlemine on selgelt tunduvalt keerulisem, kuna summad on suuremad ning laenu saamise eesmärk teistsugune. Tänapäeval on ka see protsess tehtud väga mugavaks – taotluse ning kõik vajalikud dokumendid saab esitada Interneti teel laenuandjate vastavate vormide abil ning ka vastus tuleb laenutaotlusele üsna kiiresti, parematel juhtudel isegi kümnekonna minuti jooksul. Kui pangal on kas või õhkõrn tunne, et taotleja ei pruugi pikas perspektiivis laenuga hakkama saada või ostetav kinnisvara pole finantseerimist väärt, ei pruugi laenu saada.See ei tähenda, et kodu ostmine ei tulegi kõne alla. Kodulaenu saamine on veidi keerulisem – reeglina nõutav teatud summas ka omafinantseering ning tagatis, milleks tavaliselt saab ostetav kinnisvaraobjekt. Nii saad pangalt väärtuslikku infot selle osas, mida peaksid tegema selleks, et laenu taotlemine läheks sujuvalt. KredExi kasutamine eluasemelaenu võtmisel KredExi käendusel on võimalik taotleda kodulaenu siis, kui vähemalt üks laenutaotleja kuulub KredExi poolt määratud sihtgruppi. Samamoodi on summad paindlikud. Üldised eluasemelaenu saamise tingimused Laenu andmisel hindab pank konkreetse laenutaotleja krediidivõimelisust, võtab arvesse ka tagatise väärtust ning leibkonna kulusid. Kõige selle tõttu on ka selge, miks pangapoolne kodulaen on eelistatuim valik – see on soodne ja võimekas.Panga kodulaen vs laenufirmade hüpoteeklaenKodulaenu taotlemisel kaalutakse taotleja võimekust väga väga põhjalikult. Laenu saamiseks tuleb kõigepealt enda vajadustele vastav laen ja laenuandja välja valida ning siis seda taotlema asuda. Tagatise seaduslikkus Tagatiseks pakutav kinnisvaraobjekt peab olema kooskõlas ehitusnormidega - vajalik on ehitusloa/ehitusteatise ja kasutusloa/kasutusteatise olemasolu. Lisatagatis ei pea kuuluma laenutaotlejale. Kui lisatagatiseks olev kinnisvara ei kuulu laenusaajale, peab sellele hüpoteegi vormistamiseks lisatagatise omanik tulema ise notarisse  või vormistama sobiva sisuga notariaalse volikirja. Kuna Eestis on üks ühtne krediidiandjate seadus, mis reguleerib vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning muud olulist, vastavad laenufirmad ja pangad ka täpselt samadele tingimustele. Aga kindlasti tuleb silmas pidada, et iga laen on finantskohustus, mis hakkab mõjutama igapäevaelu ning võimalik, et seda ka pikema perioodi jooksul. Lugege lisaks: Noore pere laen KredExi käendusel Kui olete sobiva kodu välja valinud, täitke eluasemelaenu taotlus. Kui aga soovite enne valiku tegemist oma võimalusi arutada, siis tulge terviknõustamisele. Kui võrrelda erinevate krediidiandjate väikelaene, siis on tingimused põhimõtteliselt täpselt samad.

Kodulaen · KKK · LHV

. Pigem kogu kokku rohkem dokumente kui vähem.Vaata üle oma maksevõimekus kaine pilguga. Laenujoovastuses ei pruugi me isegi tajuda, et taotletud laenusumma käiks tõepoolest üle jõu. Kui ostetava kinnisvara väärtusest jääb väheks, siis võib laenuandja nõuda ka mõne teise lisanduva kinnisvaraobjekti seadmist lisatagatiseks. Aktsepteeritakse ka kinnisvara, mis kuulub laenutaotleja vanematele. Kuna kinnisvara omanik vastutab ehitusnormidele mittevastavuse eest, siis on ostjal mõistlik paluda senisel omanikul kõrvaldada kõik puudused enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Laeninvest. Väiksema omafinantseeringuga on võimalik kodulaenu võtta lisatagatise olemasolul. Seda juhul kui taotleja krediidivõime sellises summas laenu võtmist võimaldab. Ainult nii saad sa reaalselt teada, mida pead oma rahaasjades muutma selleks, et laenu saada.Pangalaenud ei ole midagi, mida tasuks karta ning tihti võivad pangad pakkuda väga häid tingimusi. Tagatiseks olevad kinnisvaraobjektid hinnatakse ning neile seatakse hüpoteek laenuandja kasuks.

Arvuta välja täpselt, kui palju raha jääb sul iga kuu üle pärast kõikide kohustuste katmist ning mõtle, mis tunne oleks maksta ka uut laenu. Ole valmis selleks, et pangalaenu taotlemisel pead olema põhjalikum, kuid kui sinu maksevõimekus on hea ning taotled laenu põhjalike tõestusmaterjalidega üheskoos, ei tohiks laenu saamine olla probleem. Kui objektil esinevad selles osas puudused, võib pank aktsepteerida, et puudused kõrvaldatakse pangaga kokkulepitud aja jooksul pärast laenu välja maksmist. Võta palgatõend, konto väljavõtted, väljaminekute arved, üürilepingud, ettevõtjana võta kindlasti majandusaasta aruanded, bilansiaruanded, maksuvõlgade puudumise tõendi ja kõik muud dokumendid, mis viitavad vähegi sinu maksevõimekusele. Positiivse laenuotsuse saamiseks on olemas teatud nõutud minimaalsed sissetulekumäärad, aga laenuandja arvestab otsuse tegemisel ka juba olemasolevaid laenusid, taotleja varasemat krediidikäitumist ning paljusid muid aspekte. Selle tagatiseks aktsepteerimisel on oluline ka objekti turuväärtus  ja dokumentatsiooni, sh nõutavate lubade korrektsus. Lõppkokkuvõttes valvab mõlema üle Finantsinspektsioon.Kui on üks faktor, mille poolest pangalaenud erinevad, on see nende paindlikkus. Nii võib mõnikord laenust keeldumise põhjuseks saada ka näiteks hiljuti vahetatud töökoht vmt. Sellises pakkumiste hulgas leiab kindlasti igaüks endale sobiva. Pangad on läbi aegade tuntud oma tõsise ja karmi olemuse poolest, samas on tänapäevased kiirlaenuandjad ja väikelaenufirmad tunduvalt sõbralikuma lähenemisega. Laenuvõtmine on tänapäeval küll pigem reegel kui erand ning midagi ülemäära keerulist või võimatut siin ei ole. Seega tuleks iga laenuvõtmise vajadus, konkreetsed summad ja enda võimalused kindlasti hoolikalt ja võimalikult täpselt eelnevalt üle vaadata ja läbi arutada. Enamuste – eriti suuremas summas – laenude puhul vajab laenu väljastamise otsuse tegemiseks laenuandja tõestust laenusaaja sissetulekutest

Kommentit