Laen eraisikult, ehk laen inimeselt inimesele

Laenutehingud toimuvad otse rahaomajate ja -vajajate vahel. Kui laenuvõtja on jäänud pikemat aega võlgu tagasimaksetega, saab laenuandja otsustada, kas oodata võlglaselt laekumisi või kasutada fondi vahendeid laenulepingu lõpetamiseks. Seetõttu tuleb suuremate summade väljalaenamisel kindlasti teostada põhjalikum analüüs, küsida pangakonto väljavõtet ning täpsustada teisi olulisi küsimusi. Laen eraisikult, ehk laen inimeselt inimesele. Siseneda saab ka väikeste investeeringutega. Laenuvõtjad saavad määrata endale sobivad laenutingimused ja laen on tihti madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse oma rahale kui pankades hoiustades.

Ühisrahastus - Laenud inimeselt inimesele ehk laen.

. Mõistlik on võimalusel tõsta intressimäära ning pikendada laenutaotluse kehtivust, samas tuleb tõdeda, et kõik laenusoovid ei saagi alati sobivat finantseeringut. Laenutaotluse täitmine toimub otse internetist, samas ei ole tegemist kiirlaenuga. Eelised laenuvõtjale Võimalik määrata endale sobilik intressimäär, mis on fikseeritud kogu laenuperioodiks. Mogo.ee – võta raha ning sõidke edasi. Võimalik seada endale sobilik laenuperiood ja laenusumma. Kuigi mida kõrgem on laenutaotleja skoor, seda vähem probleeme, siis isegi kõrge skoori puhul ei ole võla tekkimise tõenäosus absoluutselt välistatud. Reeglina mida suurem on laenuvõtja skoor, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta ning laenuandjad julgevad seetõttu teha rohkem pakkumisi ning madalama intressiga. Kogukondliku laenamise suurimaks puuduseks on laenuandja seisukohalt see, et ta peab suutma hinnata laenuvõtja maksevõimet. Laen on alati võimalik ennetähtaegselt tagastada. Isegi kui laenuandja on oma raha tagatisfondist kätte saanud, jätkatakse võla menetlemist võlgnikult kogu laenusumma kättesaamiseks. Laenuvõtja kohta ei ole teada kui palju on tal tegelikult kohustusi erinevate laenuvõtjate juures. Pärast kasutajaks registreerimist ja laenuvahendaja üldtingimustega nõustumist luuakse kasutajakonto, mille kaudu kantakse raha portaali ja sealt välja. Skoori arvutamisel kasutatakse erinevaid näitajaid, sealhulgas laenutaotleja sissetulekuid ja kohustusi, aga ka Krediidiinfo maksehäireregistrit jm andmeid. Laenamine eraisikult  Kogukondlik ehk eraaisikutevaheline laenamine on laenuturg, kus isikud saavad omavahel raha laenata. Tagasimaksed tehakse laenuvahendaja kontole, kust need kantakse edasi laenuandjatele. Tagatisfond on solidaarsuse põhimõttel tegutsev reserv, mis on mõeldud investeerimisriskide vähendamiseks ja millest tehakse väljamakseid laenuandjatele juhul, kui laenusaaja mingil põhjusel ei täida oma maksekohustusi. Fondi sisse- kui väljamaksete suurus sõltub tihti laenaja skoorist. Kõrgem tootlikkus kui hoiustel või teistel tavapärastel rahapaigutustel. Tagatisfond Kogukondliku laenamise portaalid tegelevad võlgade sissenõudmise ja menetlemisega kuni kohtuni välja, ent laenuandjate riskide maandamiseks on enamikul loodud tagatisfond. Pärast laenuavalduse esitamist saavad investorid teha omapoolseid pakkumisi.Laenuoksjoni lõpedes saab laenutaotleja valida intressimäära milline on kõige sobilikum pakkumine.

Laenud ilma konto väljavõtteta ja ilma palgatõendita.

. Skoor on laenusaajale arvutatav numbriline väärtus, mis peegeldab tema võimekust laenu teenindada. Fondi finantseeritakse enamasti laenusaajate sissemaksetest laenu väljastamisel ning samuti võlglastelt lõpuks sissenõutavatest summadest.

Laenuvõtja skoor Laenuvõtja skoor on esmase krediidikontrolli tegemise järel laenutaotlejale määratud punktisumma. Laenuandja saab laenuotsused teha iseseisvalt ning otsustada kellele, millise intressiga ning kui palju ja milliseks perioodiks laenata. Puuduvad tehingu- ja haldustasud. Vajadusel küsitakse ka pangakonto väljavõtet

Kommentit