Laenuandjatele on kõige olulisemaks teguriks, kas suudate kiirlaenu omale lubada ning selleks analüüsitakse pangakonto väljavõtte põhjal teie majanduslikku seisu

aasta märtsis Tartu maakohtu otsus, millega jäeti rahuldamata panga hagi eraisiku vastu, kuna pank laenuandjana rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet. Enamjaolt tagasihoidlikuma sissetulekuga inimesed kasutavad selliseid laenutooteid, mis tegelikkuses ei pruugi neile sobida. Laenuandjatele on kõige olulisemaks teguriks, kas suudate kiirlaenu omale lubada ning selleks analüüsitakse pangakonto väljavõtte põhjal teie majanduslikku seisu. Siiski tuleks arvestada, et teabe hankimisel peaks krediidiandja olema aktiivsem pool, kuivõrd krediidivõimelisuse hindamine ja selleks vajaliku teabe kogumine on selgelt krediidiandja kohustus.

: Laenunõustamine

. Eelnevast tulenevalt on igas vormis tegutsevatel krediidiandjatel põhjust hoolega vastutustundliku laenamise põhimõttest kinni pidada. varasemate kohustuste refinantseerimine.

Kiirlaen | Kiirlaenud - Uus soodne SMS kiirlaen kohe kätte.

. Vastutustundliku laenamise põhimõte tähendab kokkuvõtlikult seda, et krediiditooted peavad vastama tarbijate vajadustele ja olema kohandatud tarbija võimekusele laen tagasi maksta, s.t laenutoode peaks olema sobiv konkreetsele laenusaajale. Suurimad probleemid tulenevad eeskätt tarbijakrediidi, sh kiirlaenude pakkumisest seoses selle kerge kättesaadavusega. Tulemused näitasid üheselt, et kõikidel krediidiandjatel on probleeme tarbijatele selgituste andmisega. Laenu võtmine võib osutuda kahe teraga mõõgaks. Pank peab krediidivõimekust hindama igal juhul konkreetselt Ülelaenamist ning seetõttu makseraskustesse sattumist peaks aitama ära hoida laenuandjatele kehtiv vastutustundliku laenamise põhimõte, mida Riigikohus nüüd üsnagi põhjalikult selgitas. Sealjuures võib käendajal olla ka võimalik käendusleping eksimuse või pettuse tõttu tühistada, kui krediidiandja jättis teda põhivõlgniku majandusliku seisundiga seotud olulistest asjaoludest teavitamata.

Nii laenuandjatel kui ka laenusaajatel jagub laenuturul küllalt tegutsemisvõimalusi selleks, et ülelaenamise olukorda sattuda. Paljud tarbijad ei tee laenuotsuseid tihti ratsionaalselt ega analüüsi oma laenuvõimekust piisavalt, nn kiirlaene võetakse nende kerge kättesaadavuse tõttu tihti juba olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks, aga ka lihtsalt arvete tasumiseks. Laenuandjatele on kõige olulisemaks teguriks, kas suudate kiirlaenu omale lubada ning selleks analüüsitakse pangakonto väljavõtte põhjal teie majanduslikku seisu.

Laen – mis see on? | Soodne laen ja kiirlaenud

. Kohtu hinnangul ei olnud panga ja kliendi vahel sõlmitud kolme lepingu eesmärk mitte niivõrd laenu andmine, kuivõrd laenu andmine just varasemate võlgnevuste tasaarvestamiseks, seega üsnagi klassikaline nö. Kõnealuses kohtuasjas nõudis pank nii tarbijast laenuvõtjalt kui ka käendajatelt laenu osalist tasumist. Laen ilma tsikust

Kommentit