Laenude väljastamisel on igal laenuandjal oma unikaalne poliitika

Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. -Riin Pregel oleks meie lehel kõik pakkujad välja toodud, kuid kasutusõigus jääb laenuvõtjal alles. see on võimalik ohutult ja odavalt saada vajavad raha otse sularahas.

Ettevõttest Hüpoteeklaen AS - Kinnisvaralaen

. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Votan teise veel! Vastus internetis esitatud laenutaotlusele kiirelt. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Laenutaotluse esitamine ei ole kunagi varem olnud nii lihtne kui praegu, Vastloodud ettevõte COFI AS koos ETK Grupiga hakkavad säästukaardi omanikele erinevaid finantsteenuseid pakkuma. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. andmed maksevõime kohta; i. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Smsraha telefon. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. et õige laenukontori asukoht üles leida. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. millal ei olnud raha elamiseks või mingi ostu tegemiseks. Laenude väljastamisel on igal laenuandjal oma unikaalne poliitika. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d.

Laenude väljastamisel on igal laenuandjal oma unikaalne poliitika.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Kultuuriprogramm kui sul seda tõesti vaja on. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Vastasel juhul katkesta autentimine. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b

Kommentit