Laenusumma: alates 5000 eurot

Laenulepingu eritingimused Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Kuidas motiveerida end rohkem raha säästma. Laenulepinguga seotud kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras.

Väikelaen - Swedbank

. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kui arvelduslaenulimiidi kasutusaeg pikeneb automaatselt, siis tasute lepingus märgitud tasu. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust.. Laenu saamiseks tuleb saata laenuandjale sõnum ning raha laekub taotleja arvelduskontole peaaegu koheselt. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha. Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimustega. Laenusumma: alates 5000 eurot. Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Arvelduslaenulimiidi ennetähtaegsel sulgemisel leppetasu puudub. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Intress Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kodulaenude võrdlus - Swedbank

.

CreditStar - krediidikonto summas alates 50 kuni 5000.

. Bondora credit.

Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse

Kommentit