Lepingutasu

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga. Lepingutasu. Kodulaenu võtmine ei tähenda ainult seda, et pangalt saab raha uue kodu ostmiseks, vaid arvestada tuleb ka sellega, et laenu võtmise ning uue kodu soetamisega kaasnevad mitmed kulutused. Lepingutasu. Laen kuni 3000 eurot.

.

Laenu lepingutasu -

. Väikelaen sobib hästi näiteks kodutehnika ostmiseks, kodu remondiks, ravikulude katmiseks või isegi ettevõtlusega alustamiseks.

Kodulaen · LHV

Kommentit