Miinimumintress

Olgugi, et see intress ei kuulu tasumisele konkreetse kalendriaasta lõpul, tuleks siiski lähtuda otseti TuMS-st, mis on üle igast MA lehel avaldatud imelikult sõnastatud seletusest. Teiseks see, et kui laen väga pika perioodi peale siis on suur tõenäosus, et tegelikult ei maksta seda laenu tagasi, intressidest rääkimata ja niimoodi hoitakse laenu "värskena", et laenuleping igal aastal ikka pildil oleks. Pikema perioodi puhul on aga erisoodustuse risk täiesti olemas. Seetõttu ongi VÕS-is see iga-aastane intressi maksmise nõue. Muidugi kui laen antakse lühikeseks perioodiks siis ka mina ei kiirustaks detsembris maksu tasuma. Seega, kui töötajal ei ole laenulepingust tulenevalt kohustust kalendriaasta jooksul laenult intressi maksta, on ta saanud intressikulu ulatuses rahaliselt hinnatava hüve. VÕS sätestab suhted võlausaldajaga, mitte riigiga. Miinimumintress. Me ei räägi praegu juhtudest, kus laenu ei kavatsetagi tagasi maksta. Majandusliku sisu sisustamiseks kasutatakse aga ka muid seadusi peale maksuseaduste.

Soovin kiiresti laenu; laen hypoteegi alusel

. This Account has been suspended. kui on seadus, siis see kuulub täitmisele. Aga praegusel juhul ju peab töötaja selle intressi kogu perioodi eest ikkagi ära maksma. Kus on HÜVE, mille töötaja saab, ning mille pealt peab tööandja erisoodustust maksma.

Firma ja korter - kuidas teha? - Perekooli Foorum

. KMS viide kõlbab ka suunanäitajaks. Loomulik, et siis võib haldur mõelda erisoodustusest, aga sedagi vaid *naised saunas rääkisid* jutuna, kui leping siiski väidab miskit muud. Me räägime laenust, mis makstakse korrektselt koos intressiga tagasi. Mõni aeg tagasi ei võinud töötajale majandamise rahagi ju üle teatud piiri kätte anda, kui kulu veel tehtud polnud. Erisoodustuse hind arvutatakse ja deklareeritakse sellel kuul, millal töötajal on kohustus lepingust tulenevalt intressi tasuda. This Account has been suspended.

omaniku laen -

.

Ilmselt ei kontrolli seda küll keegi, aga igaks juhuks, et oleks kõik korrektne. Antud juhul siis VÕS, mis ütleb, et intressi tuleb maksta vähemalt kord aastas. Ehk siis laen, mis antakse detsembris ja makstakse tagasi jaanuaris on räige kuritegu, mille eest tuleb kõige rangemal kombel tööandjat maksudega karistada. Kui tööandja annab töötajale laenu, siis ei ole see iseenesest hüve, sest laen kuulub tagastamisele. Siin ei näe mina mitte kusagil mingit hüve. Vehitakse küll seadustega, aga seaduse järgi maksustatakse erisoodustusena hüve, mille töötaja saab. Laenu intressimäärad. Siiani pole ühtki mõistlikku põhjendust keegi toonud

Kommentit