Omaraha on laenuportaal, kus väljastatakse laen eraisikult eraisikule ehk inimeselt inimesele soodsa intressiga.

Tehtud investeeringud on kaitstud reserv- või tagatisfondiga, millest tehakse investoritele väljamakseid, kui mõni laen läheb hapuks. Investoritel on aga ühisrahastuse kaudu võimalik teenida kõrgemat tulu kui pankade säästmis- või investeerimistooteid kasutades. Ühisrahastuse eelised ja kriitika Laenuvõtjale võiks üheks peamiseks inimestevahelise laenude suureks eeliseks olla vahel pakutav soodsam intress kui traditsioonilised turul tegutsevad pangad pakkuda suudavad. Öösiti pangaülekandeid ei tehta. Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt. Teiste erinevate ühisrahastusplatvormidega saab soovi korral lähemalt tutvuda alltoodud viidete kaudu. Seetõttu saavad finantseeringu otsijad ühisrahastusest raha laenata paindlike ja turutingimustele vastavate intressimääradega. Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata. ✔ Laenutaotleja identifitseerimine: kliendile isikutuvastuse tegemine, tema pangakonto, töökoha ja sissetuleku hindamine ning kinnitamine. Hapuks läinud laenude kompenseerimiseks kogutakse vahendeid ka tagatisfondi, millest makstakse laenuandjale, kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta. Tehtud investeeringud ei ole mitte kuidagi riigi poolt tagatud nagu seda on pangadeposiit- ja hoius.

Omaraha on laenuportaal, kus väljastatakse laen eraisikult.

. Krediidirisk Ühisrahastuse laenud meelitavad ligi laenuvõtjaid, kes oma musta plekiga krediidiajaloo- või selle üldise puudumise tõttu traditsioonilise pangalaenu saamiseks ei kvalifitseeru. ✔ Maksete vahendamine: laenuvõtjatele raha krediteerimine ning tagasimaksete tegemine investoritele ehk hoolitsemine rahaliste tehingute eest. Need eraisikult eraisikule laenamise platvormid on loodud, et ühendada laenusoovijad laenupakkujatega ning hõlbustada asjalike inimeste rahavoogude majandamisega seotud toiminguid. Laenu intressimäär võib olla seatud ka vahendaja ehk ühisrahastusportaali poolt – siis kasutatakse sobiva intressimäära leidmiseks laenuvõtja krediidianalüüsi. . Siiski, nagu ka igasuguste teist liiki investeeringute puhul, säilib ühisrahastuses investeerides risk kaotada osa või kogu oma investeeritud kapitalist. Omaraha on laenuportaal, kus väljastatakse laen eraisikult eraisikule ehk inimeselt inimesele soodsa intressiga. Tagatisega laene pakutakse vahel luksusvara nagu ehted, kellad, vanaaegsed autod, kunstiteosed, ehitised, lennukid- ja muu ettevõtte vara tagatisel. Erinevalt hoiusest on siin muidugi risk raha kaotada. ✔ Arendada krediidimudeleid: optimiseeritud automaatsete lahenduste leidmine laenutaotlustele vastamiseks ja laenude hinnastamiseks. Enamik ühisrahastuse laene on ilma tagatiseta eraisiku laenud, ent suurimaid summasid laenatakse ettevõtetele. ✔ Juriidilise poole eest hoolitsemine: laenulepingute sõlmimine ja muu seaduslik pool, et laenajad ja investorid ei peaks nende asjadega ise tegelema. Portaalidega liitumine on lihtne ning investeerimisega saab alustada väga väikeste summadega. ✔ Laenude teenindamine: suhtlemine kliendiga, kasutajatoe pakkumine ja tagasimaksete kogunemine maksetega hilinejatelt või võlglastelt. Laene saab kasutada igasuguseks otstarbeks, sealhulgas olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks või näiteks sõiduki soetamiseks. Pärast laenutaotluse esitamist ja finantseeringu täitumist kantakse raha taotleja pangakontole üldiselt ühe tööpäeva jooksul, soodsate olude kokkulangevusel isegi nädalavahetusel. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad. Inimestevaheliste laenude vormidena võib veel välja tuua väikelaenud, kiirlaenud, refinantseerimislaenud, kommerts- ja kinnisvaralaenud, tagatisega antud ärilaenud, liisingu ja faktooringu. Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine. Maksimaalse laenusumma ülempiir sõltub kliendile määratud krediidiskoorist.

Kodulaenu taotlemine – Laenud Internetist –

. Omaraha on laenuportaal, kus väljastatakse laen eraisikult eraisikule ehk inimeselt inimesele soodsa intressiga. Tagatiseta väikelaenud vajan laenu 5000 tagatiseta. Riigipoolne kaitse Ühisrahastuses valivad investorid ise, kas laenata raha väiksema riskiga taotlejale madalama intressiga või kõrgema riskiga taotlejale suurema intressiga ning seadusandlus käsitleb ühisrahastuses laenamist kui investeeringut.

Ühisrahastusportaalid suudavad opereerida madalamate kulutustega kui traditsioonilised finantsasutused. ✔ Pakkuda online investeerimisplatvormi: võimaldada laenuvõtjatel kaasta laenuandjaid ning investoritel leida ja finantseerida laene, mis vastavad nende nõuetele. Vahel on halbadele laenudele ka tagasiostugarantii, nii et probleemsete laenudega pole vaja ise tegeleda. ✔ Uute laenajate- ja investorite leidmine: turundus, et tagada platvormi likviidsus ja väljastatavate laenumahtude kasv portaalis. Ühisrahastuseks nimetatakse kaasaegseid veebiportaale, mis tegelevad inimeselt inimesele laenude vahendamisega. ✔ Päringu tegemine registritesse: maksehäirete kontroll kehtivate maksehäirete olemasolu kohta maksehäireregistris ja pangakonto väljavõtte analüüs.

Laenuportaal pakub investorile ulmelisi intresse.

. Intressimäärad ja nende arvutamise metoodika on ühisrahastuse platvormidel erinevad. Inimestevaheliste laenude vahendajad pakuvad oma teenuseid enamasti ainult interneti vahendusel ja neid kutsutakse ühisrahastusportaalideks. Laen ärikliendile halens laenud. Pakkumisi tehakse üksikisikutele, äridele ja heategevusorganisatsioonidele.

Omaraha soodne laen inimeselt-inimesele -

Kommentit