Pakkuda konkreetseid laenu

Niisamuti vestluse käigus on kasulik võtta teadlikult kuulaja positsioon ja anda võimalus teisel osapoolel enda seisukohtade avaldamiseks. Võimalusel leia käitumises ka midagi positiivset või midagi mida inimene hästi teinud on. This Account has been suspended. Eriti kehtib see negatiivse tagasiside kohta. This Account has been suspended. Samas on kasulik teada, millised viisid on tõhusamad tagasiside andmiseks, et teine inimene ei tunneks ennast rünnatuna ja protsess oleks kasulik mõlemale osapoolele.

Pakkuda konkreetseid laenu; kiirlaen tuvastamiseta

. Negatiivne tagasiside peaks olema pigem erand ja positiivne normaalsus. Parim tagasiside andmise viis on endiselt näost-näkku, vältida tuleks selle tegemist näiteks e-kirja teel või teiste inimeste kaudu. Ole konkreetne ja detailne. Lähtudes sellisest uskumusest on oluliselt lihtsam inimesi ning nende seisukohti või tegevusi mõista. Üldine tagasiside on väga vähe tõhus. Konstruktiivse tagasiside andmine on sageli kunst. Tasub leida võimalus, kuidas näidata, et saadav tagasiside on kasulik isiklikult selle saajale. Muutused saavad tekkida siis, kui tagasisidet antakse korraga väikestes kogustes, mitte ei maeta inimest sügavale kommentaaride hunniku alla. Olgu selleks siis arenguvestlus või lihtsad jutuajamised – inimesed ootavad tagasisidet. Ilma konstruktiivset või negatiivset tagasisidet andmata üldjuhul ei saa ja ei peagi. Aju ei võta seda lihtsalt vastu ning tõrjub seda nende mälestuste abil, mille kohta saadav tagasiside ei kehti. Loodetavasti oli siinkirjutatu heaks meeldetuletuseks või andis uusi mõtteid, mida järgmisel korral kasutada saab, kui on vaja kellelegi tagasisidet anda. Tõhususe üldreegel tagasiside osas on, et negatiivset tagasisidet jaga võimalikult väheste ja positiivset võimalikult paljude inimeste juuresolekul. Inimestel on vajadus sageli end „ventileerida“ enne, kui nad on valmis tagasisidet vastu võtma ning alati on olukordadel erinevad vaatenurgad. Kontrolli üksteise mõistmist ja tee kokkulepped. Muutuste võti peitub sageli selles, kuivõrd suudad erinevate küsimustega tekitada tagasiside saajas eneseanalüüsi protsessi. Negatiivse tagasiside eesmärk on luua inimeses teadlikkust, mis võimaldab liikuda tegevusviisi muutmise või tulemuste parandamiseni. Loomulikult ei tasu seda suhet ilmtingimata taga ajada, kuid selle poole tasub püüelda, sest see on edasiviiv. Too näiteid konkreetsetest situatsioonidest. Panin siia kirja mõned olulisemad märksõnad, mis mind on vajalikul hetkel aidanud või mida püüan oma igapäevastes tegemistes järgida. Nii suureneb tõenäosus oodatud muutuseks. Üks võimalus on keskenduda sellele, mida inimene saab sellest olukorrast õppida. Kasuta efektiivseid tagasisidestamise sõnastusi • Kasuta „mina“ vormi „Sina“ vormi asemel • Kasuta kolmeosalist tagasiside mudelit: ♦ Situatsioon ♦ Käitumine • Väldi „sa pead“ sõnastust • Väljenda oma ootusi ja usku inimese võimetesse. Samas mida konkreetsemalt tagasisidet antakse – stiilis „eile, tootmise koosolekul, kui sa rääkisid/tegid/näitasid …“ ehk aeg, koht, käitumine – seda vähem on võimalus, et tagasisidet saava inimese aju selle „blokeerib“, kui ebaõiglase hinnangu. Aita kaasa eneseanalüüsile ja lahenduste leidmisele.

Q&A "KAS TE ABIELLUTE??" x Katunedo

. Anna tagasisidet kohe, ära kuhja seda pikema ajaperioodi peale. Tasub meeles pidada, et üldjuhul annab inimene oma parima sel ajahetkel nende teadmiste ja oskustega, mis tal on ning teeb kõige sobilikuma võimaliku valiku lähtuvalt oma eesmärkidest. Mõned inimesed oskavad instinktiivselt anda suurepäraselt konstruktiivset tagasisidet – nii positiivset kui negatiivset. Pakkuda konkreetseid laenu. Teistel on kasulik seda õppida ja harjutada. Samas peaks iga negatiivse kommentaari kohta olema rohkem positiivseid. Vali parim 1500 euro väärtuses kiirlaen 6 kuuks. Ära alanda ega häbiväärista inimest tema isiksuse sildistamisega ja hinnangute andmisega, vaid jää olukorra kirjeldamise juurde. Kunst teha seda selliselt, et inimene sooviks seda kuulda, saaks sellest aru ja tegutseks sellest lähtuvalt, ei asuks kaitsepositsioonile ja austaks tagasiside andja arvamust.

Pakkuda konkreetseid laenu; kus kohast on kõige odavam.

. Paludes tagasiside saajal kuuldut peegeldada ning teha temal kokkuvõtted vestlusest, saad hinnata, kas sõnum, mida tahtsid edasi anda, on reaalselt ka kohale jõudnud. Enne kui annad omapoolse nägemuse, paku võimalust inimesel rääkida selles, kuidas tema seda situatsiooni tajub.

Ütle põhjus, miks Sa tagasisidet annad – näita mõju. Ilmselt on kellegi käitumine mõjutanud sind, organisatsiooni, kliente, kolleege vms  – kuid sageli mõju väljatoomisest ainult teise osapoole vaatepunktist on vähe. Käitumise põhjuste otsimise ja süüdlaste leidmise asemel keskendu lahenduste otsimisele ja sellele, mida tagasiside saaja reaalselt mõjutada saab. Saab paluda inimesel muuta eelkõige käitumist, mitte aga isiksust

Kommentit