Privaatsuspoliitika

Teil on õigus isikuandmete kustutamisele. Loetakse, et isikuandmed liiguvad väljapoole EÜ ja EMP-piirkonda IT-tehnoloogia teenuste osutamise raames, kui isikuandmeid on võimalik kasutada väljaspool EÜ ja EMP piirkonda asuvast riigist. Teil on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Oracle töötleb andmeid kogu maailmas. Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole Stockmanni kontserni muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette ning ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses. Kaitseme oma tööruume, infotehnoloogiasüsteeme ja  meie poolt osutatavate teenuste kasutajate andmeid asjakohaste tehniliste ja administratiivsete andmeturbelahendustega ning arendame pidevalt oma kaitsemeetmeid. septembril Liina Saare plaadiesitluskontserdiga „Õhtulaulud“.  Kauni tämbriga eesti laulja-laulukirjutaja Liina Saar on tuntud koosseisudest MiaMee, Ajavares ja Ver. Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. TEIE ANDMEID EI KASUTATA ILMA TEIE TEADMATA MUUL OTSTARBEL Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Peale Stockmanni töötlevad klientide isikuandmeid ka Stockmanni teenuseosutajad ja koostööpartnerid Stockmanni nimel ja ülesannete kohaselt. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste pakkujad, kes hoolitsevad muu hulgas süsteemide tehnilise korrashoiu eest, ja koostööpartnerid, kes osalevad Stockmanni toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Võite ka alati mitte nõustuda profiili loomisega, mida tehakse otseturustuse kohandamiseks. Kui Te ei anna nõusolekut elektrooniliseks otseturunduseks ning keelate otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame Teile vaid tellitud või Teile suunatud teenuste teostamiseks ja kliendistaatusest tuleneva vajaliku info. Klienditeeninduse telefonikõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks aasta. Teil võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Vajaduse korral palume Teil luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel. Teil on õigus parandada või täiendada oma töötlemise seisukohast ekslikke või puudulikke isikuandmeid. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Teid nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Tagasiside ja kaebuste menetlemiseks vajalik teave ja õiguslik teave säilitatakse asjaajamiseks vajaliku aja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kolme aastat. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse. Oleme seisukohal, et ülalkirjeldatud profiili loomisel ei ole määruses kasutatud tähenduses õiguslikku mõju ega muud märkimisväärset mõju profiili loomise objektile. Privaatsuspoliitika.. Privaatsuspoliitika. oktoobril esietendub Endla Teatri Küünis draama „Daamid“, mille autor on Justīne Kļava, tõlkija Contra ja lavastaja Enn Keerd. Andmeturbega seotud riske hinnatakse Stockmanni riskihaldusprotsessi osana regulaarselt. suvalisel ajal, kui teie isikuandmeid käsitletakse otseturunduse jaoks, kaasa arvatud profiili loomine, kui see on seotud sellise otseturundusega.

Püsikliendile Archives - Stockmann

. Isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul näiteks siis, kui olete andnud loa elektrooniliseks otseturunduseks. Registreeritud isikuna on teil õigus mitte nõustuda profiili loomisega, mis põhineb registripidaja õigustatud huvil ja tugineb erilisel isiklikul põhjusel. Püüame hoolitseda ka selle eest, et meie koostööpartnerite personal mõistab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise käsitlemise tähtsust. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Vajame neid andmeid selleks, et saaksime summeerida Teie ostusummasid ja hoolitseda selle eest, et oleksite alati kursis teile pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega, ning et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut. Hoolitseme oma personali oskuste arendamise eest andmeturbe küsimustes. Püsikliendiprogrammiga seotud vajalikud andmed on nimi, kontaktandmed, sünniaeg, sugu, ostuinfo ning suhtluskeel. Püsikliendiprogrammi tingimused leiad siit. Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat. Kui me ei töötle teie andmeid, on teil õigus saada kinnitus ka selle kohta.  ISIKUANDMETE KÄSITLEMISEGA KAASNEV MÕJU Stockmann on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust ja tagada isikuandmete turvaline käitlemine vastavalt ELi andmekaitse määruse ja muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele.

Privaatsuspoliitika - Lux Express

. TEAVE ISIKUANDMETE KÄSITLEJATE KOHTA Isikuandmeid töötlevad Stockmanni või Stockmanni koostööpartnerite töötajad, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada. Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil. Teostame järelevalvet isikuandmete käsitlemisega seotud sündmuste üle, reageerime avastatud kõrvalekalletele ja püüame vältida kahjusid, mida kõrvalekalded võivad põhjustada. Kirjaliku vastuse saadame kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana. Teil on õigus saada soovi korral teada, kas Stockmann töötleb teie isikuandmeid. Oma nõusoleku tühistamiseks pöörduge klienditeeninduse poole või kasutage uudiskirjas olevat linki. Eestis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Loome oma klientidele profiilid turunduse ja sündmustele kutsete saatmise kohandamiseks. Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik. Raha24 pretensioon SMS laenu protsent. Andmete käsitsemisega seotud kasutus- ja juurdepääsuõigused on isiklikud ning nende ulatus määratakse tööülesannete põhjal. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud ja mida töötleme teie nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. E-turunduse nõusolek ei ole otseselt vajalik info, aga ilma selleta ei saa me toimetada sinuni Stockmanni  uudiskirju. Kui töötleme teie andmeid, on teil õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest. Elutähtsate huvide kaitseks kustutatakse näiteks toodete tagasikutsumist käsitlev teave viivitamatult pärast tagasisaatmise toimumist vastava ametiasutuste poolt sätestatud viisil. NÕUSOLEKU TÜHISTAMISE ÕIGUS Kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Teavitame vajalikke ametiasutusi ning registreeritud isikuid andmeturbe nõuete rikkumisest õigusnormide poolt ettenähtud viisil. TEAVE OTSUSTE AUTOMAATSE VASTUVÕTMISE JA PROFIILI LOOMISE KOHTA Profiili loomine tähendab isikuandmete sellist käsitlemist, mille puhul isikuandmeid kasutades hinnatakse teie teatud isiklikke omadusi. Müügil on sügistalvine hooaeg kuni aasta lõpuni. Mõningatel riigiasutustel on teabele seadusest tulenev õigus. Võistlustel ja loosimistel osavõtjate loendid eemaldatakse pärast võitja valimist ja/või loosimise toimumist ja võimaliku auhinna üleandmist. Allpool on käsitletud andmete töötlemise aegu ja nende määramise kriteeriume. Kui kõigist meie ettevaatusabinõudest hoolimata satuvad teie isikuandmed valedesse kätesse, on nagu ka isikuandmete käsitlemist hõlmavate muude teenuste puhul võimalik, et kõrvaline isik kuritarvitab isikuandmeid. Sellised asutused on näiteks Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja tolliamet.

Andmete sellise üleandmise kohta on sõlmitud teenusepakkujaga leping, järgides EÜ komisjoni kinnitatud nõudeid. Laen eraisikult eraisikule

Kommentit