Vastutustundliku laenamise põhimõte

Võimalus konkurentsieeliseks: olukorras, kus sellised aspektid nagu toote hind, kvaliteet ja tarne kiirus ei võimalda konkurentsieelist luua, annab vastutustundlik ettevõtlus lisavõimaluse parema maine näol.

Vastutustundliku laenamise põhimõte1 -

. Täna allkirjastatud kokkuleppe tulemusel saame sellele veelgi enam rõhku pöörata ning olla eeskujuks teistele transpordi- ja logistikaettevõtetele,“ lisas Lukka. „Juba täna on mitmeid väga häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete seas, kes rakendavad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid,“ märkis Tammist.

Vastutustundliku laenamise põhimõte. Vastutustundliku laenamise põhimõte. Operaili juhatuse liikme Paul Priit Lukka sõnul on neil hea meel liituda vastutustundliku ettevõtluse ringkonnaga ning nad näevad selle praktiseerimise olulisust transpordisektoris.

Meie lähenemisviis vastutustundlikule ettevõtlusele | SEB

. „Lisaväärtuse loomine oma igapäevategevustes nii töötajatele kui kogu ühiskonnale on midagi, millele oleme viimasel ajal lähenenud süsteemsemalt. Abclaenud lanud. Riskide juhtimine: sidusrühmade ootuste parem mõistmine ning arukam ressursside juhtimine aitab vähendada äri- ja reputatsiooniriske. Tarbijate suurenev huvi: üha rohkem tarbijaid peab oluliseks toote/ teenuse keskkonnasõbralikkust, eetilisust ja tootmise päritolu; kvaliteedi mõiste ei ole enam seotud paljalt toote füüsiliste omadustega, vaid laieneb ka sellele, kuidas toode/teenus valmib. Madalamad otsesed kulutused: ressursside säästlikum kasutamine tagab väiksemad materjalide, energia-, vee- ja kütusekulud. Tegu on vabatahtliku kokkuleppega, millega näitavad riigi osalusega äriühingud oma püüdlust ja tahet VE põhimõtteid rakendada

Kommentit