Viivise arvutamine intressiga laenud laenud laenud

Intressi ja viivist paralleelselt arvestada ei saa.

Viivise arvutamine maksmata töötasult -

. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis. raha juba laekus, seega pole see enam viivitatud päev. Ka siis, kui lepingus selles kokku lepitud ei ole. Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis. Lepingus võib aga kokku leppida kõrgemas viivises, kuid viivise määr peab siiski jääma „mõistlikuks“. Selgitan laenulepingu näitel. Kiirlaen 0 intressiga, mul on laenud kyidas kāituda. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Intressi ja viivise erinevused Intress on tasu raha kasutamise eest.

Julianus Inkasso | Võla kalkulaator

. Viivise nõudmise õigus tuleneb seadusest. Intressi saab nõuda ainult siis, kui selles on lepingus kokku lepitud.

Maksumaksja portaal - Intress ja viivis võlasuhtes. Olavi.

. Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta. Seejärel intressi arvestus lõppeb. Raha avanss. Intressilt intressi ja viivise arvestamine on vahel lubatud Seadus ütleb, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Viivise mõte on hüvitada laenuandjale kahju, mis tekib talle sellest, et ta ei saa oma raha õigel ajal tagasi. Kui lepingus on kokku lepitud ebamõistlikult suur viivis, võib laenusaaja nõuda kohtult selle vähendamist mõistliku suuruseni. Erinevalt viivisest ei näe seadus ette aga intressi vähendamist. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, siis võta meiega ühendust. Viivis – viivist võib nõuda ka intressilt, kui poolte uus kokkulepe on oma sisult käsitletav kompromissilepinguna ja ei ole lihtsalt maksetähtaja pikendamine või eelmise laenu kustutamiseks uue laenu andmine.

Viivise arvutamine intressiga laenud laenud laenud

Kommentit