Viivise arvutamine intressiga

Intressid  - kasvik - on tasu, mille võlausaldaja saab võlgnikult laenu saamise eest.

, perioodi intressimäär  ja perioodide arv , siis intressi arvutatakse valemiga arvutatakse valemiga.

Eesti Teenindus-ja Kaubandustöötajate Ametiühing » Viivise.

. Seda on Riigikohus väljendanud ka hilisemates lahendites. Laenusid refinantseerivad pangad. Viivise arvutamine intressiga.  - arvutatakse alati põhisummast;  - arvutatakse kapitaliseeritud summast ehk põhisummale liidetakse eelmise perioodi intress ja sellest arvutatakse uus intress. Intressi suurus arvutatakse protsentides võla või laenu summast teatava ajavahemiku kohta.  - tulumäär - väljendatakse protsentides ajaperioodi kohta. Kohtul ei ole õigust sekkuda isikute vabasse majandustegevusse ega kontrollida ilma seaduses sätestatud aluseta hinna suurust. Kui võlgnik ei tasu võlanõuet ega sõlmi võlausaldajaga maksekokkulepet, siis oleme sunnitud nõude esitama kohtusse. Alloleva kalkulaatori abil on võimalik vaadata, kui suureks kasvab võlg juhul, kui see nõutakse sisse kohtutäituri abil. Viivise arvutamine intressiga.

mis neil vahet on? - Advokaadibüroo TRINITI

. Luutar ringi 1 Pärnu Bondoralaen kredit. Enamasti on ajaperioodiks aasta.

Kommentit